Nakon žalbe: Kantonalni sud u Goraždu oslobodio Daliborku Milović

 

Kantonalni sud  u Goraždu donio je presudu kojom je Daliborku Milović, zastupnicu u Kantonalnoj skupštini BPK i  Domu naroda Parlamenta FBIH oslobodio krivice za djelo lahke tjelesne ozljede.  Naime, odlučujući o žalbi Daliborke Milović na presudu Općinskog suda u Goraždu koji je oglasio krivom za nanošenje lakših tjelesnih povreda , Kantonalni sud u Goraždu je 15. septembra preinačio ovu presudu i donio oslobađajuću. Podsjetimo, tokom održavanja pete redovne sjednice Kantonalne skupštine BPK Goražde  2019. godine došlo je do verbalnog sukoba između kantonalne zastupnice, Daliborke Milović i tadašnje predsjedavajuće Skupštine, Edite Velić. Tom prilikom optužena je fizički napala oštećenu, gađajući je plastičnom flašom. Vještačenjem povreda koje je zadobila oštećena, Tužilaštvo BPK ustanovilo je da se radi o lahkim tjelesnim ozlijedama te je i podiglo optužnicu protiv Daliborke Milović pred Općinskim sudom u Goraždu, koji je oglasio krivom. Međutim u drugostepenom postupku koji je vođen pred Kantonalnim sudom, Milović je oslobođena ove optužbe. Troškovi u ovom postupku padaju na teret budžetskih sredstava, navodi se u presudi.