MUP BPK Goražde raspolaže s dovoljnom količinom saobraćajnih dozvola

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)  Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde raspolaže s dovoljnom količinom saobraćajnih dozvola I, kako ističu u ovom ministarstvu, nisu zabilježeni problemi sa  registracijom  motornih  vozila u tom kantonu.

Resorni ministar Armin Mandžo napominje kako su u ministarstvu svjesni da  zalihe obrazaca  Agencije  za identifikacione obrasce na nivou BiH nisu dovoljne za potrebve svih kantona uz napomenu da je  objavom informacije o nedostatku saobraćajnih dozvola i I u BPK povećan broj zahtjeva za registracijom vozila.

“ Kad je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova,  u zalihama Ureda za administraciju BPK ima određen broj ovih dokumenata koji mogu da traju do kraja godine, dok se ovaj problem sa dokumentima ne riješi tako da  građani ovog kantona nemaju razloga za brigu I svi oni koji imaju potrebu za registracijom vozila neće imati problema u radu s administracijom” – pojasnio je Mandžo.

Napomenuo je da su kantoni odnosno nadležna ministrastva u obavezi da do rješenja ovog problema pomognu jedni drugima, kako bi svi građani mogli da izvrše registraciju  motornih vozila.

„  Dobili smo molbu da ukoliko određena ministarstva i kantoni imaju veći broj zaliha da ih ustupe drugim kantonima koji nemaju dovoljan broj obrazaca saobraćajnih dozvola, a jedan od problema se već javio u Kantonu  Sarajevo gdje nedostaje određeni broj identifikacionih dokumenata tako da ukoliko bude potrebe i ukoliko nam se obrate sa zahtjevom, naš kanton će ustupiti neophodan broj identifikacionih dokumenata, ne samo njima nego i ostalim kantonima- kazao je minister unutrašnjih poslova BPK Goražde

Prema podacima MUP-a, na području BPK Goražde trenutno ima 6.000 registrovanih motornih vozila, a u prosjeku se na mjesečnom nivou izvrši  500 registacija.