Goražde – Za zimsko održavanje puteva u nadležnosti BPK-a 224.000 KM

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća i direktor firme „Okac“ Halil Oković  su potpisali ugovor o  redovnom zimskom održavanju puteva u nadležnosti BPK-a.

Vrijednost potpisanog ugovora je 224.000 konvertibilnih maraka a riječ je o održavanju regionalnih putnih pravaca R-448 Potkozara –Goražde –Hrenovica i regionalnom putu R -448 -a Osanica –Ilovača –Prača.

„  Obzirom da je u skladu sa zakonskim procedurama obaveza zimskog održavanja već započela,  Vlada BPK Goražde je nastojala na vrijeme dati saglasnost za potpisivanje ugovora, kako bi se obezbjedilo nesmetano odvijanje saobraćaja na pomentuim putnim pravcima“ – kazala je Obuća.

Direktorica Direkcije za ceste BPK Goražde Sanela Avdibegović naglasila je važnost održavanja ovih putnih pravaca koji su prometni  i u zimskom periodu

„ Ugovor je potpisan u skladu sa okvirnim sporazumom koji je potpisan na period od dvije godine, što je skratilo proceduru koja je dovela do potpisivanja ugovora“ – pojasnila je Avdibegović.