Ministar Zukić o pomoći goraždanskim obrtnicima i otvaranju zone Rasadnik

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić sa saradnicima danas je boravio u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK) Goražde.

Tokom susreta sa kantonalnom premijerkom Aidom Obuća razgovarano je o dosadašnjim te budućim aktivnostima i međusobnoj saradnji  s ciljem poboljšanja statusa obrtnika i poduzetništva.

„ Upoznala sam ministra Zukića sa informacijom da je trenutno na području BPK Goražde 289 obrtnika i srodnih djelatnosti koji zapošljavaju oko 500 radnika kao  da smo u toku prošle i ove godine godine u  skladu sa našim finansijskim mogućnostima izvodjili određena finansijska sredstva kako bi smo im pomogli u saniranju posljedica slabog poslovanja uzrokovanog  pandemijom Covid-19“ – kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Ohrabrujućom je ocijenila činjenicu  da će u skladu sa Uredbom koju je donijela Vlada FBiH, od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, ova kategorija biti potpomognuta iznosom od 60 miliona KM.

„ I nova zakonska rješenja koja su u pripremi od strane nadležnog federalnog  ministarstva su ohrabrujuća u smislu da će se i zakonski regulisati ova značajna oblast i načini bolje i kvalitetnije podrške kada su ove kategorije u pitanju. Takođe, zajedno smo prepoznali i određene infrastrukturne projekte koji će se realizirati tokom 2022. Godine na području našeg kantona“ – istakla je Obuća.

Ministar Zukić kazao je da bi raspodjela finansijaksih sredstava obrtnicima i ostalim samostalnim djelatnostima, u skladu sa Uredbom Vlade FBiH trebala krenuti krajem ove budžetske godine.

„ Ta sredstva trebala da se  upute prije svega obrtima i drugim samostalnim djelatnostima a u svrhu refundacije odnosno finansijske pomoći isplaćenih plaća u periodu krize. Svi oni koji su uredno poreski obveznici, koji su obezbjedili da ne bude otpuštanja radnika i imali su kontinuitet zaposlenosti, ostvarit će pravo bez potrebe apliciranja. Dakle, mi ćemo u ministarstvu kroz posebnu aplikaciju objaviti sve one koji spadaju u tu kategoriju, ostaviti mogućnost ako se dese    eventualni problemi i greške da neko ko je uredan poreski obveznik ne nalazi se na tom spisku, da to posredstvom Poreske uprave dokaže i svi će ostvariti pravo, po prosječnom zaposlenom određen iznos sredstava će se kretati između 1.000 i 1.200 KM“ – pojasnio je Zukić.

Sa predstavnicima Obrtničke te Privredne komore FBiH on je prisustvovao i prezentaciji idejnog projekta buduće poslovne obrtničke zone čija je gradnja planirana u goraždanskom naselju Rasadnik, u čemu je obećao i podršku resornog ministarstva

„ Najvažnije je da ima ljudi koji imaju jasnu viziju i koji žele iz ovih prostora u kojima su počeli i zaradili prvi kapital, a koji žele da se razvijaju. Ova ideja je zaista originalna, perspektivna i može poslužiti kao primjer svim drugim kantonima. Ja se nadam da ćemo za godinu dana biti u prilici da prisustvujemo otvaranju ovog objekta“ – kazao  je Zukić.

Predsjendik Obrtničke komore FBiH Željko Babić  rekao je da je projekat poslovne obrtničke zone u Goraždu veoma interesantan i impozantan.

„ On je primjer za svih ostalih devet komora u FBiH i mi ćemo pokušati da prelikamo taj program kompletan u sve ostale komore“ – kazao je Babić.

Projekat izgardnje poslovne obrtničke zone u naselju Rasadnik  u prvoj fazi koštao bi nešto više od 1.600.000 KM. Gradnja bi trebala početi u maju naredne godine a prve hale završene dva mjeseca kasnije. Podrška ovom projektu danas je obećana od lokalnog do federalnog nivoa