Obilne kišne padavine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražda za sada nisu stvorile neke veće probleme koji bi doveli do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara

Obilne kišne padavine na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražda za sada nisu stvorile neke veće probleme koji bi doveli do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara, ističe Ramo Živojević, šef kantonalnog Operativnog centra civilne zaštite BPK Goražde.

Evidentan je vodostaj na svim vodotokovima, posebno na rijeci Prači, ali za sada nema opasnosti od izlijevanja.

„Nivo rijeke Drine je u blagom porastu, dok je u najvećem porastu nivo rijeke Prače koji je u toku jučerašnjeg dana iznosio oko 30 centimetra, u toku noći i jutra narastao je i do dva metra. Rijeka Kolina na teritoriji općine Foča u FBiH je u blagom porastu i za sada nema opasnosti, a ukoliko u narednim danima dođe do obilnijih padavina, problemi sa vodostajima mogu se očekivati i na prostoru našeg kantona“-ističe Živojević.

Što se tiče putnih komunikacija, na magistralnim putevima nisu evidentni problemi, kao i na regionalnim putnim pravcima R 448 i R 448a, dok je na području općine Pale u FBiH, zbog odrona došlo je do prekida putne komunikacije koja vodi do sela Brdarići. Također, evidentan je i problem napajanja električnom energijom što je zabilježeno u protekla 24 sata.

„Ekipe zadužene za održavanje puteva su već na terenu kao i ekipe civilne zaštite i vatrogasne jedinice koje rade na ublažavanju trenutnih posljedica koje su nastale“-dodao je Živojević.

www.bpkg.gov.ba