Goraždanskom ministru privrede “presudila” vaga

Aktuelnog ministra privrede Mensada Arnauta (ASDA) na ovoj poziciji vrlo brzo će zamijeniti Haris Salković.

Zahtjev za smjenu ministra Arnauta, kao i imenovanje novog kandidata Harisa Salkovića, na adresu premijera Vlade BPK Goražde dostavio je zastupnik ASDA u Skupštini BPK Goražde Hajdar Drljo.

Saznajemo da su koalicioni partneri u BPK Goražde već duže vrijeme nezadovoljni radom ministra privrede te da je o njegovoj smjeni raspravljano na više međustranačkih sastanaka. Arnautu se na teret stavlja loša saradnja s privrednim subjektima te niz propusta u radu.

Tako se u obrazloženju koje je na adresu premijerke kantona uputio Hajdar Drljo, zastupnik u kantonalnom parlamentu, navodi, između ostalog, da je Arnaut opstruirao nabavku i stavljanje u funkciju vage za mjerenje međuosovinskog opterećenja teretnih vozila na cestama BPK Goražde.

“Inertnost, a samim tim i opstrukcija u analizi procedure i pravne regulative neophodne za nabavku i stavljanje u funkciju vage rezultirala je time da ona duži vremenski period nije korištena u kontroli međuosovinskog opterećenja na cestama BPK Goražde. Posljednji prijedlog aktuelnog ministra da se izradi pravilnik o korištenju vage, s obzirom na to da postoji federalni zakon koji jasno i decidno propisuje sve odredbe vezane za mjerenje međuosovinskog opterećenja, na vrijeme je prepoznat kao opasnost da se njegovim usvajanjem može otežati i spriječiti rad vage i u konačnici može dovesti do nepotrebnih sudskih procesa koji mogu imati negativne posljedice po BPK Goražde”, navodi se, uz ostalo, u obrazloženju.

Arnautu se, između ostalog na teret stavlja da je česte pogreške u neprovođenju zaključaka skupštine i vlade “pravdao” nesavjesnim i neodgovornim radom državnih službenika u ministarstvu privrede.

Kako saznajemo, u ponedjeljak će zasjedati Komisija za izbor i imenovanja, što je proceduralno i prvi korak do imenovanja novog ministra, nakon čega bi se o tome trebao izjasniti i lokalni parlament.