Kanlić: U narednoj godini planirano povećanje plata budžetskim korisnicima u BPK

Vlada Bosanskopodirnjskog kantona (BPK) Goražde utvrdila je Nacrt Budžeta BPK za 2022. godinu u iznosu od 40.140.850 KM  i on je oko 800.000 KM veći u odnosu na Budžet za ovu godinu. U kantonalnom  ministarstvu finansija pojašnjavaju da se nije moglo udovoljiti svim  zahtjevima  budžetskih korisnika, ali je nacrtom planirano oko milion KM za povećanje plata.

Resorni ministar Esad Kanlić pojašnjava da su projekcije prihoda Budžeta BPK Goražde za 2022. Godinu rađene  kako na osnovu realnih pokazatelja ostvarenja prihoda u tekućoj i prethodnoj godini tako i na osnovu projekcija prihoda dostavljenih od Federalnog ministarstva finansija .

Nacrt Budžeta je utvrđen u iznosu od 40.140.850 KM, pri čemu je grant sa nivoa Federacije planiran u iznosu od šest miliona maraka.

“ Ministarstvo finansija je poslalo nacrt Federalnom ministarstvu finansija od kojeg smo dobili  jako pozitivno mišljenje, osim u dijelu grant sredstava, jer ni oni sami ne znaju u kojem iznosu će on biti što  zavisi od više faktora svake godine, i tu su nam dali mišljenje sa rezervom” – kazao je Kanlić.

Iako je u nacrtu Budžet planiran u nešto većem iznosu u odnosu na ovu godinu, resorni ministar naglašava da se nije  moglo udovoljiti svim zahtjevima budžetskih korisnika koji su iznosili oko 48 miliona. Napominje da  su planirana sredstva u iznosu od milion KM  za povećanje plata oko 5 posto, uslovljeno rastom cijena osnovnih životnih namirnica i  troškova života, s tim da se prije budžeta mora usvojiti i Zakon o platama

“ Ne možete usvojiti budžet a da nemate pravni osnov za povećanje plata. Takođe, želim napomenuti da će se potpisati takav kolektivni ugovor sa sindikatima da će povećanje ići i početkom 2023. godine  bez obzira kakav će sastav vlade biti, da ne može niko reći dogovorili smo sa jednom a ne sa nekom drugom vladom. Dakle, želimo  da se stvore uslovi da bude još jedno povećanje plata  s kojim bi  se koeficijenti u našem kantonu izjednačili sa federalnim koeficijentima” – pojasnio je Kanlić.

Budžet će i naredne godine biti u najvećoj mjeri potrošački, iako, po riječima ministra ima prostora i za kapitalne projekte

” Svake godine Vlada BPK  je imala neki kapitalni projekat , znate da je to prošle godine bio Hemodijalizni centar, ove godine centralno spomen obilježje, i pored tih transfera  ima prostora i za druge stvari. Nacrt Budžeta BPK upućen je u skupštinsku proceduru, nakon čega su predviđene javne rasprave u sve tri lokalne zajednice. Prije izrade konačnog prijedloga budžeta bit će sagledani svi zahtjevi  i primjedbe,  kada će biti poznato da li će predloženi iznos pretrpiti korekcije” – kazao je ministar finansija BPK Goražde.