U Goraždu obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom

Udruženje žena ”Seka” sa svojim mladim aktivistima danas je u Goraždu obilježilo 19. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom. Na informativno edukativnom pultu građanima su dijeljeni  promotivni materijali kako bi se ukazalo na vrste ali i  potrebu zaštite djece od svih oblika nasilja koji su svakodnevno prisutni u društvu te prekidanju lanca šutnje koji se veže uz ovu pojavu.

Mladi aktivisti udruženja Seka sa svojim vršnjacima ali i odraslim građanima razgovarali  su o nasilju nad djecom i među djecom, njegovim vrstama i načinima prepoznavanja ali i reagovanja u slučaju da  su svjedoci ili žrtve nasilja.

“ Mi smo tu danas da kažemo da nasilje nije jedino rješenje i kako se sve može riješiti razgovorom i da ukažemo da djeca ako trebaju pomoć  ne trebaju da šute već da to prijave osobi od povjerenja, nekome iz porodice, škole, bilo kome da vjeruju, jer svako dijete mora biti zaštićeno od nasilja” – kazala je mlada aktivistica Emina Geca.

U Udruženju ”Seka” koje svakodnevno radi i sa žrtvama nasilja naglašavaju da su djeca često direktno ili indirektno svjedoci ili žrtve nasilja, uključujući i vršnjačko i syber nasilje koje je postalo prisutnije dolaskom pandemije kada više vremena provode na društvenim mrežama. Navode kako je bitno prepoznati oblike ponašanja koje vode nasilju..

“ Osim edukacije stanovništva ova aktivnost ima za cilj da kod djece i mladih podigne svijest o nasilju između djece i nad djecom, da ih potaknemo da više suosjećaju i pomažu onima kojima je ta pomoć potrebna, onima koji su u nevolji i možda ono što je najbitnije od svega, da ih motivišemo da ne budu nijemi i pasivni posmatrači u trenucima nasilja” – kazala je stručna saradnica za rad sa djecom i mladima UŽ “Seka” Amina Sarajlić.

Naglašava da je briga o ovim stvarima  zapravo obaveza  odraslih

“ Djeca su naša obaveza i odgovornost i to nam nalaže i Konvencija o pravima djeteta, stoga mi danas šaljemo jasnu i glasnu poruku cjelokupnom društvu, svim pojedincima koji su direktno ili indirektno uključeni u rast, razvoj, odgoj i obrazovanje djeteta, da usmjerimo sve svoje kapacitete da ih zaštitimo od bilo kojeg oblika nasilja i zanemarivanja i da njihov život i djetinjstvo budu sretni” – kazala je Sarajlić.

Nasilje nad djecom je globalna pojava  i mnoga djeca su izložena fizičkom, seksualnom i psihološkom nasilju u svojim domovima, školama, institucijama, na ulici i nažalost značajan dio tog svakodnevnog nasilja nad djecom je društveno prihvaćen i još uvijek i u BiH visok je postotak neprijavljenih slučajeva nasilja nad djecom koje ni u kakvom obliku ne može biti opravdano. Ono se može i mora spriječiti i ne može se i ne smije tolerisati – neke su od poruka uz Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad djecom.