Obavještenje- poljoprivreda

Ministarstvo za finansije BPK Goražde danas je izvršilo uplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 165.679,22 KM, a koji se odnose na:

-Držanje matičnog stada krava (mliječna grla) u iznosu od 24.750,00 KM

-Proizvodnja sadnog materijala jagodičastog voća u iznosu od 9.999,95 KM

-Podsticaj za uzgoj priplodnih junica u iznosu od 2.000,00 KM

-Rezervna sredstva u iznosu od 1.230,00 KM

-Sufinansiranje rekonstrukcije štalskih objekata u iznosu od 17.500,00 KM

-Proizvodnja merkantilnog krompira u iznosu od 15.000,00 KM

-Držanje koka nosilja u iznosu od 2.000,00 KM

-Držanje osnovnog stada ovaca i koza u iznosu od 580,00 KM

-Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka za 2021. godinu u iznosu od 2.563,75 KM

-Držanje pčelinjih društava u iznosu od 8.965,00 KM

-Proizvodnja žita u iznosu od 6.210,00 KM

-Proizvodnja u zatvorenom prostoru „plastenička proizvodnja“ u iznosu od 52.531,00 KM

-Proizvodnja konzumne jabuke u iznosu od 3.367,00 KM

-Sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u

poljoprivredi – žene u iznosu od 6.457,81 KM

-Sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u

poljoprivredi – muškarci u iznosu od 12.524,71 KM

 

Preostali dio po Javnom pozivu za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji bit će isplaćen po okončanju javnog poziva i odabira korisnika, a sve do kraja 2021. godine.