Rješavanju problema Gradske tržnice u Goraždu treba pristupiti institucionalno

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde smatra da je rješavanje problema prostora Gradske tržnice u Goraždu jedno od prioritetnih pitanja i podržava napore Gradske uprave Grada Goražda u njegovom rješavanju. Zbog složenosti ovog problema, prvenstveno zbog finansijskih sredstava u iznosu od 1.200.000 KM, koje je prema procjenama potrebno uložiti da se Gradska tržnica vrati na lokalitet na kojem se ranije nalazila u naselju Panorama, prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, neophodno je pristupiti rješavanju problema institucionalno.

„Na sjednicama Vlade o toj temi još nismo razgovarali niti smo donosili bilo kakve odluke vezane za Gradsku tržnicu, jer to nije naša nadležnost. Sa direktorom Direkcije robnih rezervi BPK Goražde razgovarala sam o kupovini jednog dijela objekta Gradske tržnice za potrebe skladištenja roba Direkcije robnih rezervi BPK Goražde, ali s obzirom da su prema procjenama za realizaciju takvog projekta neophodna finansijska sredstva u iznosu od 819.000 KM, zbog težine finansijske situacije, mi to nismo planirali u Budžetu BPK Goražde za 2022.godinu“- ističe premijerka Aida Obuća.

Dodala je da ukoliko se Vlada i Skupština BPK Goražde odluče da uzmu učešće u rješavanju ovog problema, neophodno kroz projekte obezbijediti sredstva s viših nivoa vlasti, s obzirom da u nacrtu Buždeta BPK Goražde za 2022.godinu nisu planirana sredstva za kupovinu bilo kakvih nekretnina, pa je tako i na ekonomskom kodu Direkcije robnih rezervi namijenjenom za nabavku građevina planiran iznos od samo 1.000 KM.

„Smatram da se problem Gradske tržnice u Goraždu treba riješiti, ali je prvo neophodno definisati aktivnosti te podijeliti nadležnosti u smislu ko šta treba raditi te obezbijediti neophodna finansijska sredstva. Dajem podršku gradonačelniku u rješavanju ovog problema s obziropm da je to primarna nadležnost Grada Goražde, a kada je riječ o podršci BPK Goražde, u skladu sa procijenjenom finansijskom konstrukcijom, ona se može očekivati ali na nekim realnim osnovama“ – kaže premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

www.bpkg.gov.ba