Omogućavanje mladim nezaposlenim osobama s visokom stručnom spremom da steknu svoje prvo radno iskustvo, jedan od prioriteta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u narednoj, 2022.godini

S ciljem omogućavanja svim mladim osobama sa završenom visokom stručnom spremom koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje BPK Goražde da kroz Program stručnog osposobljavanja u 2022.godini isteknu svoje prvo radno iskustvo, Vlada BPK Goražde svojim zaključkom zadužila je Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, da u koordinaciji sa menadžmentom Službe našeg kantona te Federalnim zavodom za zapošljavanje, vodi aktivnosti kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za realizaciju programa.

Prema riječima premijerke, omogućavanje mladim nezaposlenim osobama s visokom stručnom spremom, a kojih je prema evidenciji Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona 112, da steknu svoje prvo radno iskustvo, kako bi bili konkurentni na tržištu rada, bit će jedan od prioriteta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona u narednoj, 2022.godini.

„U Planu i Programu te Finansijskom planu Službe za zapošljavanje za 2022. godinu za ovu namjenu predviđeno je 80.000 KM i prema procjenama ta sredstva bila bi dovoljna za 25 lica. Intencija Vlade BPK Goražde je dati priliku svim mladim osobama sa visokom stručnom spremom, za što se trebaju obezbijediti dodatna sredstva i prema grubim procjenama to je nešto više od 300.000 KM. Vlada BPK Goražde je spremna izdvojiti određeni dio sredstava, a kako sam informisana i Federalni zavod za zapošljavanje obećao je podršku koja se treba u narednom periodu konkretizirati“-ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kako je istaknuto, cilj Vlade BPK Goražde je zadržati mlade ljude na području našeg kantona , a ova mjera će zasigurno doprinijeti mladim ljudima u donošenju odluke da ostanu u gradu u kojem su rođeni, da u njemu i žive.

www.bpkg.gov.ba