Vlada BPK: Za projekte općina Pale I Foča u FBiH u sektoru vodoprivrede 88.000 KM

Ministar za privredu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Haris Salković i načelnici općina Pale i Foča u FBiH, Almin Čutuk i Mujo Sofradžija,  potpisali su ugovore o korištenju i namjenskom utrošku sredstava za sufinansiranje  projekata od značaja za ove dvije lokalne zajednice.

Sredstva u ukupnom iznosu od 88.000 KM dodjeljena su putem javnog poziva, u skladu sa programom utroška u sektoru vodoprivrede za ovu godinu.

Općini Pale u FBiH odobreno je 46.000 KM za   sufinansiranje projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Prača.

“ Aplicirali smo za nastavak projekta kanalizacione mreže u Prači, tačnije za izradu betonskih I zemljanih radova gdje ćemo smjestiti kolektor za prečišćavanje otpadnih voda. Mi imamo obezbjeđena sredstva u iznosu od 40.000 KM od Vlade FBiH kojoj se kao  I ministarstvu privrede I Vladi BPK  zahvaljujemo na pomoći, jer će taj iznos od ukupno 86.000 KM mislim biti dovoljan za završetak ovih radova I da ćemo imati spremno postrojenje za mašinski dio” – kazao je načelnik Općine Pale u FBiH Almin Ćutuk.

I načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija ističe važnost podrške projektu u ovoj lokalnoj zajednici

“ Ovo su izuzetno važna sredstva za našu općinu I  namjenjena su za kanalizacionu mrežu u naselju Odžak gdje imamo oko 20-ak domaćinstava. Realizacija će krenuti u proljeće i bit će gotovo u roku od dva – tri mjeseca” – kazao je Sofradžija.

Ministar privrede BPK Goražde Haris Salković napominje da je ukupna vrijednost programa  utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021.godinu  750.000 KM te da je  njegova realizacija podijeljena  kroz dva posebna cilja.

„ Prvi cilj se odnosi  na prenesene obaveze iz 2020.godine, odnosno na sufinansiranje prve faze projekta rekonstrukcije potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik. Za ovu namjenu planirana su sredstva u iznosu 276.000 KM, dok su sredstva za realizaciju drugog posebnog cilja programa koji se odnosi na sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata te uređivanja vodotoka druge kategorije, kao i izradu tehničke dokumentacije iz oblasti vodoprivrede, planirana u ukupnom iznosu od 473.000 KM“ – pojasnio  je ministar Salković.

Potpisivanju ugovora prisustvovala je i premijerka BPK Goražde Aida Obuća.