Prva sedmica nakon zimskog raspusta u BPK planirana online

U ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu I sport Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde zadovoljni su činjenicom da je nastavni plan I program u prvom polugodištu, na području tog kantona realizovan u školskim klupama, uz poštivanje svih epidemioloških mjera.  

Resorna ministrica Biljana Begović ističe da su učenici trenutno na zimskom raspustu u trajanju od mjesec dana te naglašava da će nastavni process u drugom polugodištu biti organiziran u skladu sa epidemiološkom situacijom.  

„ Prema izvještajima Kriznog  štaba ministarstva zdravstva s kojim raspolaže Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport , na prostoru našeg kantona došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 , ali se nadamo da će taj intezitet opasti do kraja raspusta. Po kalendaru ministarstva za obrazovanje, u prvoj radnoj sedmici početkom februara, proces nastave svakako je planiran po online sistemu” – istakla je Begović.  

Napominje da će raspust biti iskorišten za edukacije nastavnog kadra, asistenata u nastavi ko I nastavnika u OMŠ “Avdo Smailović”.   

„ Ja posebno insistiram na edukacijama asistenata u nastavi, konkretno u osnovnim školama, jer smatramo da postoje učenici u redovnom nastavnom procesu  koji ne mogu  redovno pratiti nastavu, što im nastojimo olakšati uz pomoć asistenata, ne ometajući druge učenike i nastavnike. Također, nastavnicima bosanskog jezika smo obezbijedili edukaciju iz jezičkog istraživanja i razvoja komunikacijskih kompetencija u nastavnom procesu, edukaciju za nastavnike edukatore za učenje na daljinu, a to je nešto što već duže vrije ovo ministarstvo radi u saradnji sa GIZ—om, ” –  naglasila je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.