Za podršku lokalnim zajednicama u toku 2021. godine Bosansko-podrinjski kanton Goražde uplatio iznos od 2.997.183,00 KM

Pomoć i podrška različitih projekata u općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bila je i ostala važan segment djelovanja kantonalne vlade kojim se olakšava funkcionisanje lokalnih zajednica i poboljšava kvalitet života u njima, naglasila je na današnjoj press konferenciji premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća.

U toku 2021. godine za te namjene utrošeno je 2.997.183,00 KM. Najviše sredstava uplaćeno je Gradu Goražde i to 2.021.516,43 KM. Općini Pale u FBiH doznačeno je 520.840,00 KM, a općini Foča u FBiH 454.825,00 KM. Osim toga, važno je napomenuti da Bosansko-podrinjski kanton Goražde jedini u Federaciji BiH iz prihoda ostvarenih od poreza na dobit dio transferiše i lokalnim zajednicama. Po osnovu navedenih ustupljenih prihoda od poreza, Grad Goražde je u 2021. godini ostvario prihode od 929.027,43 KM, što čini 9,63% ukupnih prihoda Grada Goražda.

Za sanaciju i asfaltiranje putnih pravaca u Gradu Goražde izdvojeno je 201.000,00 maraka, od toga 90 odsto na području Grada Goražda. Gradska uprava dobila je 55.000,00 KM za vlastiti plan sanacije lokalnih puteva, a Bosansko-podrinjski kanton Goražde sufinansirao je u iznosu od 80.000,00 KM asfaltiranje puteva Sadba – Bukova Ravan, Sadba – Žigovi i Berič – Cerovnjak. Dodatnih 45.000,00 KM uloženo je u sanaciju putnih pravaca Brajlovići – Zubovići i Ilovača – Bratiš. Vlada Kantona podržala je i projekte sanacije putnih pravaca Mravinjac – Bijeli put, Hoda polje – Urkuni, Treševac – Đakovići.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je uvažavajući opravdano nezadovoljstvo građana Goražda zbog čestih prekida vodosnabdijevanja aktivno uzeo učešće u rješavanju ovog problema. Gradskoj upravi je doznačeno 136.281,00 KM za prvu fazu rekonstrukcije potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara u Rasadniku. Za projekte iz vodnih naknada općini Pale u FBiH je uplaćeno 45.940,00 KM, a općini Foča u FBiH 42.650,00 KM. Ovoj općini su doznačena i sredstva od 15.000,00 KM za saniranje šteta od poplava i hitne intervencije od prirodnih nesreća.

U dijelu podrške razvoju infrastrukture u lokalnim zajednicama, općini Pale u FBiH je odobrena pomoć od 13.000,00 KM za plan uređenja katastra, te 10.000,00 za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturne projekte. Za Grad Goražde izdvojeno je 55.000,00 KM za uređenje gradskih i prigradskih naselja. Odobrena su sredstva u iznosu od 7.330,00 KM za uređenje fasade na Planinarskom domu Nedim Pilav – Jogi, 10.000,00 za zagrijavanje Gradske dvorane, te 30.000,00 KM za uređenje izletišta Gubavica. U cilju realizacije projekta izgradnje nove stambene zgrade u Goraždu od Gradske uprave je otkupljeno zemljište, za što je izdvojeno 138.000,00 KM. Bosansko-podrinjski kanton Goražde uplatio je i potraživanja po osnovu rente u iznosu od 175.884,00 KM.

Imajući u vidu da su općine Pale i Foča – Ustikolina ekonomski neodržive, prošle godine se posebna pažnja posvetila socio – ekonomskom osnaživanju lokalnih zajednica. U te svrhe općini Pale FBiH je jednokratno uplaćeno 50.000,00 KM, te 2.600,00 za projekat podrške povratnicima. Za iste namjene, Općini Foča u FBiH je uplaćeno 40.200,00 KM, a sa dodatnih 20.000,00 KM podržan je i projekat smanjenja siromaštva jačanjem lanca vrijednosti u proizvodnji voća i povrća. Za podršku razvoju ruralnog razvoja u Gradu Goražde, mimo redovnih sredstava Ministarstva privrede, izdvojeno je 5.000,00 KM, Isti iznos dobila je i općina Foča u FBiH, dok je općini Pale u FBiH uplaćeno 2.000,00 KM.

Iz općine Pale FBiH su se obratili za pomoć u nabavci opreme i mehanizacije za Civilnu zaštitu, što je podržano sa 50.000,00 KM. Gradu Goražde je sa 25.000,00 KM podržan program razvoja kulture, a 10.000,00 KM je izdvojeno za zamjenu stolarije u Gradskoj galeriji. Posebna briga prošle godine se vodila i o djeci s poteškoćama u razvoju. U te namjene, Bosansko-podrinjski kanton Goražde je izdvojio 45.000,00 KM koje su usmjerene za podršku JU za predškolski razvoj u okviru koje djeluje i Resursna soba. U Gradu Goražde data je i podrška igraonama pred polazak djece u školu.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uspjela je da svojim aktivnostima nakon pandemije koronavirusa stabilizira sveukupno stanje na ovom prostoru. Prioriteti u djelovanju su bili zaštita zdravlja građana Kantona i njeno poboljšanje, podrška privredi i poljoprivredi, te veoma značajna podrška lokalnim zajednicama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražda, zaključak je premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće.

 

www.bpkg.gov.ba