Sindikati policije i Uprave policije potpisali Sporazum o zajedničkom djelovanju s ciljem potpisivanja novog kolektivnog ugovora

Sindikati policije i Uprave policije koji djeluju u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantoa (BPK) Goražde potpisali su Sporazum o zajedničkom djelovanju, s ciljem potpisivanja novog kolektivnog ugovora – potvrdio je na današnjem sastanku pregovaračkog tima Vlade BPK i sindikata resorni ministar Armin Mandžo.

Podsjetio je da je to bio preduslov za nastavak pregovora o novom kolektivnom ugovoru za uposlene u MUP-u BPK Goražde.

“ Ono što je pozitivno jeste da je 21. januara zvanično stigao akt od predstavnika sindikata o zajedničkom djelovanju i zajedničkom zastupanju stavova kada je u pitanju status uposlenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije BPK Goražde. Danas je konstatovano da uz dostavljene prijedloge i zahtjeve sada trebaju da urade neke proceduralne tehničke stvari a dostavljene prijedloge pregovarački tim Vlade BPK detaljno je razmotrio i od sindikata zahtijevamo da urade jedan draft koji će dostaviti, a koji se nadamo da bi već u narednoj sedmici trebao krenuti u implementaciju ” – kazao je Mandžo.

Istakao je da nastavku pregovora prethodi saglasnost Vlade BPK Goražde za potpisivanje protokola o stupanju u zvanične pregovore.

“ MUP će pripremiti protokol koji će dati na uvid sindikatima i uglavnom to su upravo ovi prijedlozi koje su oni dostavili, a sindikati će se izjasniti da li su saglasni s tim protokolom koji će potom biti upućen i prema Vladi BPK Goražde na davanje saglasnosti te odrediti okvirno rok koliko će trajati pregovori. Ja kao ministar policije sa sigurnošću mogu tvrditi da će policijski službenici, odnosno Uprava policije našeg kantona sigurno ostvariti svoja prava kroz ove prijedloge koje su dostavili, jer policija predstavlja sigurnost i stabilnost našeg grada, tako da mi kao pregovarački tim želimo da izađemo u susret ljudima koji su nama produžena desna ruka i koji su naša zaštita” – kazao je ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba