U općini Foča u FBiH u ovoj godini planirana izgradnja turističkog kompleksa sa bazenom

Općina Foča u Federaciji BiH u ovoj godini planira realizirati projekt izgradnje bazena sa pratećim sadržajima.

Prema riječima načelnika te lokalne zajednice Muje Sofradžije, riječ je o značajnom projektu koji će unaprijediti turističku ponudu u tom dijelu BPK Goražde.

– Projekt je realan i mnogo će značiti za ovu lokalnu zajednicu. S obzirom na to da ni Grad Goražde nema bazena, u tom projektu vidim priliku koja će donijeti korist Ustikolini, našim ugostiteljima, trgovcima i lokalnoj zajednici općenito jer će veliki broj ljudi dovesti na ove prostore – mišljenja je Sofradžija.

Naglasio je da će projekt koštati oko 1.200.000 KM, s tim da je u okviru prve faze, izgradnje bazena i pratećih objekata potrebno oko 400.000 KM.

– Oko 80 do 90 posto sredstava već je izlobirano. U toku su aktivnosti na izradi projekta te osiguravanju lokacije budućeg kompleksa i veći je problem dokumentacija nego novac. Planiran je dječiji bazen te bazen za odrasle dimenzija 21 x 32 metara i prateći sadržaji – kazao je načelnik Sofradžija.

Projekt će biti realizovan posredstvom općine Foča u FBiH a kompleks će biti dodijeljen komunalnom preduzeću na raspolaganje i upravljanje.

– Početak izgradnje planiran je u maju, a završetak nadamo se do kraja godine. Ovakvih sadržaja nedostaje na području BPK tako da ćemo značajno proširiti svoju turističku ponudu – naveo je načelnik općine Foča u FBiH.