Načelnik općine Trnovo posjetio i BPK Goražde

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za boračka pitanja Edin Aganović sastali su de danas sa  načelnikom općine Trnovo Ibrom Berilom a sastanku je prisustvovao i   vršilac  dužnosti federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno solobodilačkog rata FBiH Mirza Terzo.
Prilikom susreta razgovarano je mogućnostima realizacije zajedničkih projekta s akcentom na infrastrukturne projekte, kao i podršci koju u finansijskom smislu može pružiti općina Trnovo  neodrživim  općinama u sastavu  u BPK Goražde Foči  i Prači u FBiH, kako bi uz podršku BPK Goražde, pružile bolje uslove za život građana na ovim prostorima.
 „Naš zajednički cilj je da realizujemo infrastrukturne projekte kako bi se poboljšala putna infrastruktura s ciljem povezivanja povratničkih naselja koja gravitiraju na ovom području ali području općine Trnovo.  Tu mogućnost vidimo u zajedničkom udruživanju finansijskih sredstava kako bi aplicirali  prema  Federalnom ministarstvu za izbjegla i raseljena lica, a prilikom današnjeg sastanka razgovarali smo i o drugim projektima od značaja za naš kanton.Pored potpisanog sporazuma o finansiranju izgradnje spomen obilježja komandantu rahmetli Zaimu Imamoviću, razgovarali smo i  o realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja na Grepku, kako bi također, udruživanjem sredstava mogli izgraditi jedno reprezentativno  spomen obilježje svim onim braniocima koji svoj život dali za ono što mi danas imamo.“- ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.
Da podrška općine Trnovo i drugim projektima od značaja za naš kanton neće izostati potvrđuje načelnik Berilo.
„Spremni smo mi razgovarti i o nekim drugim projektima kako bi smo općinu Trnovo približili Goraždu i obratno, da ta komunikacija ide Goražde-Trnovo-Sarajevo i smatram da će to sigurno dati rezultate. Kao što smo pružili podršku realizaciji projekta izgradnje spomen obilježja Zaimu Imamoviću, spremni smo pružiti podršku i drugim općinama u sastavu BPK Goražde, kao i samom kantonu kada je je riječ o razvojnim projektima i  o tome ćemo konkretno razgovarati sa načelnicima i premijerkom BPK Goražde“-naglašava načelnik Berilo.
Nakon potpisanog sporazuma kojim će općina Trnovo sa 90.000 KM finansirati izgradnju spomen obilježja heroju odbrane BiH rahmetli komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu, Vlada BPK Goražde odnosno Ministarstvo za boračka pitanja koje je ranije bilo  investitor projekta, morat će prema riječima  ministra Aganovića te odluke staviti van snage kako bi se ta nadležnost dala Gradu Goražde, a podrška njegovoj realizaciji neće izostati ni sa nivoa BPK Goražde.
„Vlada BPK Goražde i resorno ministarstvo će podržati ovaj projekat u onom obimu koliko to bude trebalo i u budžetu za 2022.godinu, za tu namjenu planirali smo  finansijska sredstva. Prema idejnom rješnju koje je prezetirao gradonačelnik radi se o jednom drugačijem konceptu izgradnje spomen obilježja, kako bi se maksimalno sačuvala zelena površina na lokaciji previđenoj za gradnj u ulici Zaima Imamovića u Goraždu“-naglašava ministar za boračka pitanja BPK Goražde Edin Aganović.
Pored podrške  projektima BPK Goražde i lokalnih zajdnica u njegovom sastavu, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno solobodilačkog rata kao i do sada će nastaviti finansirati projekte kako izgradnje spomen obilježja tako i obilježavanja značajnih događaja i datuma iz narodno-oslobodilačkog rata kazao je Mirza Terzo, vršilac dužnosti federalnog ministra.