Načelnik općine Čajniče u posjeti BPK Goražde, razgovarano o saradnji

Prostor Gornje-drinske regije gubi sve više stanovništva a jedan od načina da se trend odlaska bar smanji je što bolja saradnja svih općina i gradova u ovom dijelu BiH – ocijenjeno je na današnjem sastanku premijerke Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aide Obuća I resornih ministara sa načelnikom Opštine Čajniče Goranom Karadžićem koji je boravio u posjeti tom kantonu.

Pored infrastrukturnih projekata koji su se u ovoj lokalnoj zajednici  u značajnijoj mjeri realizovali uz podršku  BPK Goražde i Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica, na sastanku je razgovarano o saradnji na projektima u oblasti privrede, ruralnog  razvoja, okoliša i turizma, ali I  kulture,  zdravstva i obrazovanja, kako bi se poboljšao život građana na ovim prostorima

Premijerka Aida Obuća naglasila je da su brojna  pitanja otvorena  između BPK i Opštine Čajniče, ali, kako je kazala,  za ovaj kanton vrlo važan položaj Bošnjaka u ovom dijelu entiteta Republike Srpska.

“„Vlada BPK  Goražde opredjeljena je za svaki vid saradnje sa opštinama u Republici Srpskoj, iz razloga  što veliki broj građana povratnika živi na tom području a nama je jako bitna njihova stabilnost i sigurnost.  Da smo spremni saradnju  ukazuje i činjenica da je veliki broj građana iz okolnih opština RS-a zaposlen u goraždanskoj privredi po čijem razvoju je poznat naš kanton, a kako me je načelnik danas upoznao, postoji saradnja i u oblasti pružanja zdravstvenih usluga u našoj Kantonalnoj bolnici” – istakla je Obuća.

Kako bi se realizovale ideje o drugim vidovima saradnje, istaknuta je neophodnost  osnivanja Regionalnog ureda  koji će raditi za dobrobit svih građana koji žive na ovom području uz opredjeljenost  da u narednom periodu aplicira  s projektima kod EU i drugih fondova.

“ Pozitivnim smo ocjenili i aktivnosti koje se odvijaju po pitanju  regionalne  uvezanosti svih općina sa prostora Gornje drinske regije i otvaranja ureda koja će u perspektivi imati puno podrške ne samo sa kantonalnog, federalnog i državnog nivoa već i naših međunarodnih partnera koji će, nadam se, podržati jednu pozitivnu priču koja dolazi sa Drine.  Razgovarali smo i o vodosnadbjevanju Grada Goražde sa izvorišta iz Čajniča ali da bi se te aktivnosti  konkretizirale na jedan pravni način neophodno je uključiti i ostale aktere, a obzirom inicijativa od načelnika Karadžića postoji, na Gradu Goražde je da razmotri te mogućnosti a Vlada BPK Goražde je tu ukoliko se ukaže potreba za sufinansira određene aktivnosti” – naglasila je ona.

Na sastanku je istaknuto da je saradnja u  obrazovanju  već odavno uspostavljena te da su goraždanska stručna i tehnička škola u Čajniču prepoznate  kao kvalitetne odgojno –obrazovne ustanove, uz napomenu da saradnja postoji i na kulturnom i sportskom planu.

„Dogovorili smo i stavili akcenat na ona pitanja koja bi bila veoma interesantna i važna za opštinu Čajniče i BPK Goražde kako bi stanonovici koji žive na ovim prostorima imali direktan efekat od našeg razgovora i dogovora i ideja koje bi trebale da se realizuju. Smatram da je ovo jedan  pozitivan iskorak koji bi i za druge trebao da bude stimulativna mjera koja će  voditi  ka organizaciji susjednih općina, i jednom boljem i racionalnijem životu stanovnika na svim područjima, pogotovo stanovnika Gornje-drinske regije“-smatra načelnik Goran Karadžić.