Generalni direktor Elektroprivrede u posjeti BPK Goražde, razgovarano o budućim projektima

– Generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija i izvršni direktor za kapitalne investicije Senad Salkić, danas su posjetili Bosanskopodrinjski kanton (BPK) Goražde gdje su sa premijerkom  Aidom Obućom i ministrima u Vladi BPK razgovarali o energetskim projektima na području tog kantona.

Poseban akcenat stavljen je na kapitalni projekat izgradnje HE Ustikolina s čim u vezi je direktor Andelija izrazio nadu da će ovaj projekat iz faze istražnih radnji, preći u fazu realizacije.

„ Mi smo došli ovdje na jedan otvoreni razgovor sa premijerkom i ministrima da na neki način dođemo do rješenja koja će biti prihvatljiva za obje strane. Dakle, mi ne insistiramo i nećemo nikada insistirati na nekim stvarima koje nisu prihvatljive lokalnoj zajednici, ali isto tako ćemo tražiti rješenja koja će biti prihvatljiva. Obzirom da su građani Općine Foča u FBiH i Goražda ranije iskazali protivljenje gradnji HE Ustikolina, mi ga ne možemo dovoditi u pitanje, a ukoliko je to i dalje opredjeljenje, o tome smo danas  razgovarali, mi ćemo se naravno okrenuti drugim projektima u FBiH jer mi nemamo više vremena za neka preduga čekanja.Imamo ponude za druge projekte, na drugim lokacijama, i mi ćemo se okrenuti njima“ – kazao je Andelija.

Napomenuo je da je razgovarano i o drugim projektima Elektroprivrede BiH na području BPK uključujući i one oko obnovljivih izvora, što je, kako je rekao, trend i obaveza ovog preduzeća ali i države

„ U BPK smo napravili našu prvu malu hidroelektranu Osanica, vrlo brzo ćemo biti u prilici da napravimo i  prvu solarnu elektranu na teritiriji Grada Goražda. Elektroprivreda BiH je krajem 2020. Godine raspisala javni poziv za otkup projekata iz obnovljivih izvora električne energije i javila se jedna privatna firma iz Goražda koja je bila u fazi skoro završetka jedne solarne elektrane i ponudili su da mi preuzmemo taj projekat, za što smo se mi i opredjelili. U toku je prebacivanje dokumentacije sa te firme na EP,  vrlo brzo će biti raspisan tender za ugradnju opreme i puštanje u pogon“ – kazao je generalni direktor JP Elektroprivreda BiH.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća izrazila je zadovoljstvo današnjim sastankom, podsjetivši da su Općinsko vijeće Foča u FBiH i Gradsko vijeće Goražde donijeli odluku da se krene u istražne radnje za HE Ustikolina, kako bi se, kako je kazala, eventualno donijela i odluka o gradnji same hidroelektrane.

„ To znači da te dvije lokalne zajednice, odnosno njihovi predstavnički organi podržavaju takve aktivnosti. Pretpostavljam da su svjesni benefita koji će se u perspektivi desiti,  ali to nije bilo jedino pitanje kojeg smo se mi danas dotakli. Eelektorpivreda je sa više projekata prisutna u BPK u sve tri lokalne zajednice kada su pitanju MHE koje postoje, a koje su na osnovu Zakona o koncesijama date ovom javnom preduzeću. Takođe, raduje me da kada je u pitanju poslovanje EP BiH, slijede smjernice EU kada je u pitanju iskorištenost obnovljivih izvora energije i što će ovo javno preduzeće  prvo imati  solarnu elektranu na području BPK,  a ohrabruju  i daljnje aktivnosti odnosno istražne radnje koje bi se mogle raditi kada je u pitanju vjetropotencijal odnosno iskorištenost i tih izvora energije na podoručju BPK“ – kazala je Obuća.

Ona je odbacila špekulacije koje se  pojavljuju u javnosti, da je izgradnja tunela Hranjen, kao dijela buduće brze ceste Goražde – Sarajevo, uvjetovana izgradnjom HE Ustikolina

„ Izgradnja tunela Hranjen nije bila apsolutno uvjetovana drugim projektima koji bi se trebali desiti  u BPK jer priča o boljoj povezanosti Sarajeva i Goražda  datira od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da  povezanost sa izgradnjom HE Ustikolina, ne bih dovodila u taj kontekst. Javno preduzeće Elektroprivreda  je preduzeće koje je osnovano da gazduje elektroenergetskim potencijalom u BIH i ono dobro i kvalitetno radi taj posao“  – zaključila je Obuća