Štrajk upozorenja u srednjim skolama

Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor BPK Goražde danas je pokrenuo štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području tog  kantona. Razlog je nepoštivanje prava iz kolektivnog ugovora te zaključka Skupštine BPK Goražde, u skladu s kojima Sindikat traži donošenje usklađene Instrukcije o platnim razredima I koeficijentima za uposlene u srednjem obrazovanju.

Uposleni u srednjem obrazovanju na području BPK Goražde u vrijeme štrajka upozorenja od 13 do 14.30 danas su bili na svojim radnim mjestima, ali u tom periodu nisu realizirali nastavni sadržaj.

Predsjednica KO sindikata srednjeg I visokog obrazovanja Elma Delić naglašava da na ovaj način iskazuju nezadovoljstvo činjenicom da ni nakon dva mjeseca, nisu donesene usklađene Instrukcije o platnim razredima i koeficijentima za uposlene u srednjem obrazovanju,  iako je, podsjeća,  Skupština BPK na sjednici 28. decembra prošle godine, Vladu zadužila da to učini u roku od 30 dana.

“ Mi smo instrukciju usaglasili sa ministarstvom obrazovanja I ona jeupućena prema ministarstvu za finansije, ali nemamo informaciju da li će ona I kada biti realizirana. Ta instrukcija konkretno znači da ćemo mi dobiti povećanje plata od 7 do 11 posto. Tačnije, kategorije koje su imale manju platu dobit će veće povećanje, oni koji su imali veću, dobit će manje povećanje, što znači u konačnici da ćemo se mi izjednačiti sa državnim službenicima u kantonu što nam I garantuje naš kolektivni ugovor” – pojasnila je Delić.

U sindikatu su svjesni da obustavom rada najviše ispaštaju učenici, uz napomenu da će propušteni časovi biti nadoknađeni te da jedan broj uposlenih podržava zahtjeve, ali nije u štrajku

“ Iz ministarstva obrazovanja imamo ohrabrujuća obećanja da ćemo već u srijedu, nakon praznika, krenuti u nove pregovore I dogovore. Sindikalne organizacije će donijeti odluku o daljnjim koracima ali ja se nadam da će Vlada BPK imati razumjevanja I da će se ova agonija što prije prekinuti te da će odgojno-obrazovni rad što prije krenuti u punom kapacitetu” – kazala je Delić.

U ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  BPK  ističu da su instrukcije urađene, ali da premašuju postojeći budžet. Pozivaju sindikat na prekid štrajka i nastavak pregovora.

” Uz potpuno razumjevanje prosvjetnih radnika I njihovu borbu za poboljšanje materijalnog statusa, smatramo da ipak do ovog štrajka nije trebalo doći I da se trebalo nastaviti sa pregovorima jer dobra volja resornog ministarstva I Vlade postoji. Kolektivni ugovor koji je potpisan prije godinu i pol dana je u primjeni, međutim onog trenutka kada su se trebale usaglasiti nove instrukcije sa instrukcijama državnih službenika i namještenika, ta faza još uvijek traje iz razloga, što je, iako u odnosu na prošlu godinu povećan za 1.238 000 KM, budžet škola i dalje nedovoljan. Iz tog razloga smatramo da trebamo i dalje razgovarati, što smo i činili i ranije sa predstavnicima sindikata i uklopiti u ovaj budžet” – kazala je resorna ministrica Biljana Begović.