Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličio svečanu sjednicu

 

Povodom obilježavanja 1. marta, Dana civilne zaštite FBiH i Međunarodnog dana civilne zaštite, Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličio je danas svečanu sjednicu na kojoj su pojedincima i kolektivima za značajan doprinos u izgradnji sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te posebno aktivno učešće u funkcionisanju sistema zaštite stanovništva za vrijeme pandemije COVID-19, dodijeljene zahvalnice, pohvale i značke civilne zaštite.

Uvodno obraćanje na sjednici imala je komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Aida Sirbubalo, a o značaju civilne zaštite govorili su i premijerka BPK Goražde Aida Obuća, gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović te načelnik općine Pale u FBiH Almin Čutuk, koji su ovom prilikom uputili čestitke svim dobitnicima priznanja i pripadnicima civilne zaštite.Najveća priznanja, za postignute značajne rezultate u zaštiti i spašavanju- Značke civilne zaštite dodijeljene su Kenanu Kanliću, direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite i Redžu Bektu koji je dao ogroman doprinos u zaštiti zdravlja građana u vrijeme pojave virusa COVID-19 na području BPK Goražde. Medini Bičo, direktorici JU „Zavod za javno zdravstvo“ BPK Goražde, na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Federalna uprava civilne zaštite dodijelila je Zlatnu značku. Pismene pohvale civilne zaštite dobili su Urgentni centar JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde, Alija Begović, direktor JU „Dom zdravlja“ Ustikolina, Suvad Prelo, stručno lice za zaštitu od požara u JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde te dugogodišnji članovi Interventne grupe za gašenje požara Suvad Prelo, Mehmed Sofović i Nijaz Čeljo.

Međunarodna organizacija civilne zaštite koja djeluje pri Ujedinjenim nacijama( ICDO) rezolucijom sa svoje 9. generalne skupštine u Ženevi 1990. godine, odredila je 1. mart za proslavu Svjetskog dana civilne zaštite, jer je 1. marta 1972. godine formirana međunarodna organizacija civilne zaštite, kao međudržavna vladina organizacija.

Proglašavanjem ovog datuma za Svjetski dan civilne zaštite, Generalna skupština je željela da se probudi javna svijest o zadacima ove organizacije, a to su zaštita građana, materijalnih dobara i čovjekove okoline.

 

www.bpkg.gov.ba