CEB 2: U Goraždu u toku izgradnja zgrada sa 75 stambenih jedinica

Na  području Grada Goražda, na dvije lokacije,  u toku je završna faza radova na  izgradnji stambenih zgrada, namjenjenih za stanare kolektivnih centara.  

Pomoćnica gradonačelnika za prostorno uređenje, stambeno –komunalne poslove i raseljena lica Adisa Borovac napominje da je po državnom projektu CEB II ‘’Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja’’ koji se implementira na teritoriji cijele BiH, u Goraždu u završnoj fazi izgradnja tri zgrade sa ukupno 75 stambenih jedinica. 

„ Zgrada u ulici Salih  bega Kuljuha trebala bi biti najprije završena jer su radovi pri kraju. U  25 stambenih jedinica uselit će  stanari iz kolektivnog centra Barake koji se nalazi  u neposrednoj blizini. Unutrašnji radovi su prilično okončani, u završnoj fazi su radovi na grijanju i radi se fasada, tako da će useljenje uslijediti u ljetnom periodu“ – pojasnila je Borovac.  

Dodala je da intenzivno traju radovi i na dvije zgrade u naselju Rasadnik koje su namjenjene za stanovnike kolektivnih centara  Belvedere i Balkan 1.  

„ U Rasadniku se grade dvije zgrade sa ukupno 50 stambenih jedinica, takođe za stanare kolektivnih centara. Spiskovi su već sačinjeni po kategorijama tako da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Zgrade u Rasadniku takođe su u završnoj fazi, međutim za razliku od one u Salih Bega Kuljuha useljenje će ići malo kasnije“ – navela je Borovac.  

Naglasila je da je na lokalitetu Rasadnika u toku i izgradnja  jedne zgrade kolektivnog stanovanja sa ukupno 20 stambenih jedinica po Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja interno raseljenih osoba.  

U okviru projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija ukupno 49 podprojekata u 29 gradova/općina, u kojim će biti izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe. 

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde realizira se ukupno devet podprojekata, od čega u Gradu Goraždu sedam i po jedan u općinama Pale u FBiH i Foča u FBiH. Planirana je sanacija i izgradnja ukupno 218 stambenih jedinica ukupne vrijednosti 8,5 miliona eura, od čega je kreditno zaduženje pet miliona eura, a ostatak sredstava učešće gradova/općina.