Esencijalna A lista u BPK usaglašena sa novom generičkom listom lijekova FBiH

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde usvojila je listu esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK-a Goražde, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK kao i cijene lijekova na Kantonalnoj listi lijekova.

U odnosu na  prošlu godinu,  nova kantonalna  esencijalna lista je proširena za dva lijeka, dok je A lista u potpunosti usaglašena sa novom generičkom listom lijekova Federacije BiH, koju je Vlada FBiH usvojila u decembru 2021.

„Donošenjem ove odluke ispoštovana je zakonska obaveza usklađivanja liste sa listom FBiH a što se tiče B liste, nastojanje Vlade BPK  Goražde bilo je da se osiguranim licima na području kantona osigura što kvalitetnija i obimnija snabdijevenost lijekovima, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja“- naglašava resorni ministar Eniz Halilović.

Predsjednica Komisije za skidanje i stavljanje lijekova na esencijalnu listu BPK Goražde dr. Elvira Kazagić naglašava da je od strane korisnika zdravstvenog osiguranja bilo zahtjeva za proširenje B liste sa lijekovima neophodnim za liječenje virusa COVID-19 ali se, napominje,  tim zahtjevima  nije moglo udovoljiti

„ Između ostalog, to su bili lijekovi Tocilizumab i Triax, Clexane i vitamini. Komisija je odlučila da se Tocilizumab koristi na tercijarnom nivou a to su klinički centri, jer potrebna je posebna komisija koja određuje, odnosno poseban konzilij ljekara koji će odrediti da li se Tocilizumab treba dati ili ne, nakon opsežne laboratorijske i druge dijagnostičke procedure. Mi te uslove nemamo, odnosno nemamo konzilij  ljekara koji bi predvodio infektolog i nemamo uslove za dijagnostičke procedure“- pojasnila je Kazagić

Naglasila je da ni drugi lijekovi koji se  koriste za COVID-19,  nisu mogli biti dio A  ni B liste.

„Što se tiče Triax i Clexana, oni su ampularni lijekovi i oni se primarno stavljaju na bolničku listu, dakle ne pripadaju ni A ni B esencijalnoj listi tako da se ne mogu uvrstiti, a on je već na bolničkoj listi. Pacijenti su koji su bili hospitalizirani u bolnicu prema potrebi te lijekove su dobijali, a što se tiče vitamina, oni nisu lijekovi već suplementi tako da nismo imali osnova da ih stavimo na esencijalnu listu, a svakako ih nema ni u preporukama Federalnog ministarstva  što se tiče nijedne liste” – istakla je dr. Kazagić.

Predsjednica  Komisije za stavljanje i skidanje lijekova sa eseencijalne liste ističe da je B lista urađena u skladu sa finansijskim mogućnostima kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje, koji ujedno vrši i refundaciju troškova za određene lijekove, dok ministar Halilović dodaje da su se  nakon usvajanja  esencijalne liste lijekova , stekli  uslovi  i za raspisivanje Javnog poziva za odabir lijekova u svrhu utvrđivanja Kantonalne liste lijekova sa zaštićenim nazivima lijekov