Prezentacija u Biznis centru

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH  danas je u Biznis centru u Goraždu organizirao  prezentaciju kako bi zainteresovane upoznao sa načinima apliciranja na javne pozive koji su u toku, a za čiju realizaciju su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 9, 25 miliona KM.

Rukovodilac Odjeljenja za podršku i koordinaciju sa pravnim subjektima Fonda  Nejra Šabić,  naglasila je da se ove promotivne  aktivnosti povodom javnih poziva koji traju do 6. Aprila, provode u saradnji sa Vladom Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

„ Krajnji cilj ovih aktivnsti je afirmacija poslodavaca sa ovog područja kao i samih osoba sa invaliditetom čiji je krajnji cilj da se samozasposle  a poslodavaca da uposle osobe sa invalidtteom, što je i njihova zakonska obaveza. Trenutno imamo raspisana dva javna poziva – za zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom za koji koji smo izdvojili sredstva u iznosu od šest miliona KM a drugi javni poziv je za naše programe samoodrživosti već zaposlenih osoba sa invaliditetom, za što smo izdvojili 3.250.000 KM“ – precizirala je Šabić.

Naglasila je da se  na javni poziv za novo zapošljavanje mogu prijaviti svi poslodavci sa područja FBiH koji su željni uposliti osobu sa invaliditetom čiji je najmanji procenat invaliditeta 60 posto. Ona je pozvala i osobe sa invaliditetom koji imaju neku biznis ideju da iskoriste priliku i da  se samozaposle kroz  programe samozapošljavanja.

Ministar za socijalnu politiku, zdarvstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde Eniz Halilović kazao je da su ove aktivnosti rezultat prošlosedmične posjete predstavnika Fonda, koji su iskazali interesovanje da se zajedničkim angažmanom pokušaju animirati poslodavci i osobe sa invaliditetom sa područja BPK-a.

„ Željeli smo da se ove aktivnosti podignu na malo veći nivo i da se uključimo svi kako bi što više osoba sa invaliditetom dobilo priliku za zapošljavanje odnosno samozapošljavanje, s obzirom da su u prethodnom periodu sa područja ovog kantona povučeni mali iznosi sredstava Fonda. Svi zainteresovani danas su imali priliku da saznaju sve benefite ovih javnih poziva i nadam se da će se veći broj poslodavaca prijaviti i da će imati razumjevanja i senziiliteta da zaposle osobe sa invaliditetom, a primjer im mogu biti poslodavci iz drugih kantona koji po ovom pozivu povlače znatno veća sredstva“ – kazao je Halilović.

Napomenuo je da će na području BPK, Služba za zapošljavannje u saradnji sa Centrom za socijalni rad sačiniti i jedinstvenu bazu podataka o broju nezaposlenih osoba sa invaliditetom

„ Tako ćemo utvrditi stvaran broj i podatke o osobama sa invaliditetom koje su zainteresovane za rad što je bio i zahtjev naše Obrtničke komore, Udruženja poslodavaca i drugih, koji su tražili te podatke kako bi imali jasnu sliku“ – kazao je Halilović.