OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJIMA JE ODOBRENA STUDENTSKA STIPENDIJA ZA STUDIJSKU 2021/22. GODINU

Obavještavaju se studenti kojima je odobrena studentska stipendija za studijsku 2021/22.
godinu od strane Vlade Bosansko
podrinjskog kantona Goražde, da će se potpisivanje ugovora vršiti
u
petak 08.04.2022. godine, u slijedećim terminima:
Studenti iz Grupe 1, odjel 1.1 i 1.2, te Grupa 2, Odjel 2.1 od 09.00 do 10.00 sati
Studenti iz Grupe 2, odjel 2.2 i Grupa 3, odjel 3.1 od 10.00 do 12.00 sati
studenti iz Grupe 3, odjel 3.2 od 12.00 do 14.00 sati.
Potpisivanje će se
vršiti u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i
sport
Bosansko podrinjskog kantona Goražde ul. 1. slavne višegradske brigade 2/A u Goraždu.
Za potpisivanje ugovora studentima je potrebna lična karta.

Isplata studentskih
stipendija vršit će se preko NLB Tuzlanske banke, te se sugeriše
studentima ukoliko nemaju otvoren račun na svoje ime kod naprijed navedene banke da to

blagovremeno učine, te broj računa dostave u prostorije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku,

kulturu i sport
Bosansko podrinjskog kantona Goražde na dan potpisivanja Ugovora.
Studenti koji su prošle studijske godine primali stipendiju, ne

dostavljaju broj računa (osim ako nije došlo do promjene istog), dok su

studenti koji nisu primali stipendiju obavezni br
oj računa dostaviti na dan
potpisivanju Ugovora.

Li
sta dobitnika studentskih stipendija za 2021/22 godinu, objavljena je na službenoj web stranici Vlade
Bosansko
podrinjskog kantona Goražde

 

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Bosansko
podrinjskog kantona Goražde