Obuća: Vlada BPK sa 100.000 KM podržat će stručno osposobljavanje osoba sa VSS

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  podržat će realizaciju Programa stručnog osposobljavanja u 2022. godini, kantonalne Službe za zapošljavanje – potvrdila je premijerka Aida Obuća.

Po njenim riječima, time će nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa,  svim mladim osobama sa završenom visokom stručnom spremom koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje BPK Goražde biti omogućeno da steknu svoje prvo radno iskustvo za samostalan rad u struci, kako bi stekli uslov za polaganje stručnog ispita i postali konkurentniji na tržištu rada.

Vrijednost programa čiji je nosilac Služba za zapošljavanje BPK  iznosi 228.000 KM. Najviše sredstava, 100.000 KM za njegovu realizaciju izdvojit će Vlada BPK, sa 48.000 KM učestvuje Federalni Zavod za zapošljavanje, dok je ostatak sredstava obezbjedila kantonalna Služba.

„ Prema procjenama ta sredstva su dovoljna za finansiranje oko 70 visoko obrazovanih osoba, koje će ostvariti pravo putem javnog poziva koji će objaviti Služba, koja će ujedno vršiti i vrednovanje prijava te u konačnici i zaključiti ugovore sa korisnicima. Ukoliko se ukaže potreba za finansiranje više osoba, nastojat ćemo obezbjediti dodatna sredstva“-kazala je  Obuća.

Dodala je da se na ovaj javni poziv mogu prijaviti i zaintersovani poslodavci a ostavljena je i prilika mladim osobama da mogu preuzeti vaučer sa kojim mogu i  sami tražiti poslodavca.

Programom je predviđeno finansiranje, u periodu od dvanaest mjeseci, toplog obroka, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja te troškovi prijevoza ukoliko osoba stanuje na udaljenosti većoj od tri kilometra od mjesta gdje obavlja stručno osposobljavanje,  u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja.