GRAD GORAŽDE ZAJEDNO SA TRANSPARENCY INTERNATIONAL U BIH REALIZUJE PROJEKAT „E-PARTICIPATE“

Grad Goražde zajedno sa Transparency International u BiH uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH implementira projekat „E-participate“. Kako bi se upoznali sa korištenjem ove platforme u sklopu projekta danas je u Velikoj sali Gradske uprave održana jednodnevna radionica.

 

Projekt će razviti online platforme za konsultacije i dvosmjernu komunikaciju između lokalnih vlasti i građana. Ova platforma će omogućiti građanima da imaju aktivnu ulogu u procesu donošenja odluka u općinama, te da lokalne vlasti postanu odgovorne prema građanima lokalne zajednice.

 

Platforma će se sastojati od 3 dijela:

1) e-informacije (sa svim relevantnim informacijama za građane kako bi bili dobro informisani o radu lokalnih općina);

2) e-konsultacije (uključuju dokumente i prijedloge općinskih i gradskih skupština/vijeća, sa prostorom za građane da daju komentare, prijedloge i sugestije);

3) e-glasanje (koje će se koristiti za posebna pitanja koja se odnose na rad lokalnih vlasti od posebnog značaja za građane).

 

„E-participate“ je projekat čiji je opći cilj razvijati i poboljšati održivi odnos između lokalnih vlasti i građana, kao i povećati transparentnost i odgovornost vlasti u Bosni i Hercegovini. Primarni cilj je ojačati sudjelovanje građana u lokalnoj vlasti, s naglaskom na participativne kanale zasnovane na novim tehnologijama koje omogućuju povećano učešće građana. Projekat također ima za cilj posebno povećati učešće građana u procesu donošenja odluka u 5 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, od kojih je i Grad Goražde jedna od njih, kao i povećati transparentnost i odgovornost lokalnih institucija.