Izvršeno poribljavanje rijeka Drine i Osanice, pušteno 10.500 komada pastrmke

Članovi Udruženja sportskih ribolovaca Goražde danas su izvršili poribljavanje rijeka Drine i Osanice i to na nekoliko lokacija. U Drinu je pušteno oko 10.500 komada potočne pastrmke veličine od 12 do 20 cm kao i manje matično jato odrasle potočne pastrmke do 1,5 kg.

“Ministarstvo privrede BPK Goražde je u potpunosti finansiralo poribljavanje Drine, a i sam ministar Haris Salković je zajedno sa nama učestvovao u ovoj vrijednoj akciji. U rijeku Osnaicu smo ubacili oko 500 komada potočne pastrmke dužine od 12 do15 cm, a za ovaj dio nam je pružila podršku Elektroprivreda BiH. Njihovi predstavnici su i vršili kontrolu samog poribljavanja ove rijeke”, rekao je Halid Pekaz, predsjednik Udruženja sportskih ribolovaca Goražde.

Dodaje da uz podršku resornog ministarstva rade na zajedničkom očuvanju i zaštiti ribljeg fonda i rijeke Drine.

“Trenutno smo u fazi potražnje, nadamo se da ćemo naredno poribljavanje u Drinu ubaciti upravo mladicu, jer Drina je poznata po mladici i mi želimo da učinimo sve da zaštitimo ovu vrstu, da obogatimo riblji fond i da sačuvamo ovu ljepotu koju je jedinstvena u svijetu, da se imamo čime ponositi”, kaže Pekaz.

Istakao je kako već nekoliko mjeseci iz udruženja rade na projektu nabavke i poribljavanja rijeke Drine ugroženom vrstom ribe i kraljicom brzaka mladicom.