Općine Foča i Foča u FBiH u projektu “Zajedno za ljepšu Drinu”

Općine Foča I Foča u FBiH, počele su sa implementacijom projekta “Zajedno za ljepšu Drinu” koji se provodi u okviru Programa za građenje povjerenja među narodima koji provodi Vijeće Evrope.

Načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija pojašnjava da je program usmjeren na općine koje su Dejtonskim mirovnim sporazumom podijeljene entitetskom linijom, a nekada su imale zajedničku teritoriju.

“  Općine Foča I Foča u FBiH učestvuju  u zajedničkim projektima od važnosti za stanovništvo sa obje strane entitetske linije koji se finansiraju iz evropskih fondova te smo iskoristili I ovu priliku I odlučili se za projekat čišćenja I uređenja korita rijeke Drine, u  dužini od 1,1 kilometar u obje lokalne zajednice, a ukupna vrijednost projekta je 12.000 KM” – precizirao je Sofradžija.

Obzirom da je priobalje rijeke Drine prilično zapušteno, posebno u dijelu entitetske linije, načelnik Sofradžija smatra kako je projekat značajan te da je riječ samo o prvom u nizu projekata I  akcija koje  će biti nastavljene u ovoj godini. Naglašava da projekat ima primarno ekološki motiv, kao i zdravstveni i turistički efekat, a na teritoriji Foče u FBiH očistit će se prilično neuređeni prostor lijeve obale Drine.

“ Projekat je već počeo I trajat će do jula, radimo na čišćenju šiblja I uređenju obala. Znamo da je dužina obala Drine na teritoriji naše općine po  10 km sa obje strane I za uređenje kompletne obale bi trebalo mnogo više sredstava. Ali ovo je prilika da bar radimo na tome po fazama I uređujemo I plaže I ribarske staze, postavljamo klupe, što je prvi korak u stvaranju ljepšeg prostora za naše kupače, ribare i turiste, kao i ostale građane naše lokalne zajednice” – kazao je načelnik Općine Foča u FBiH.

Općine Foča I Foča u FBiH prošle godine formirale su I projektne timove I zajednički pišu projekte sa kojima apliciraju prema međunarodnim fondovima.