Tender za nastavak izgradnje tunela Hranjen naredne sedmice

U JP Autoceste FBiH u Sarajevu jučer je održan sastanak direktora JP Autoceste FBiH Elmedina Volodera i direktorice Kantonalne direkcije za ceste pri Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Sanele Avdibegović o  temi  nastavak aktivnosti na izgradnji projekta brza cesta Prača – Goražde. Sastanku su prisustvovali još i Amir Fejzić, šef Odjela za studijsku dokumentaciju, socijalnu i okolišnu politiku JP Autoceste FBiH i Bariz Kazagić, saradnik iz Direkcija za ceste BPK. Dogovoreni su detalji za nastavak izgradnje tunela Hranjen, odnosno najvažnijeg objekta u okviru izgradnje brze ceste kao strateškog putnog pravca za približavanje Sarajeva i Goražda.U narednoj sedmici JP Autoceste FBiH će raspisati tender za nastavak izgradnje tunela Hranjen u vrijednosti od 35 miliona KM. Ova sredstva su osigurana u budžetu Vlade FBiH za ovu godinu.Razmotrit će se mogućnost preraspodjele sredstava u iznosu od 10 miliona KM namijenjenih za izgradnju spojnih cesta tunela Hranjen na lokalnu mrežu saobraćajnica, za potrebe eksproprijacije i/ili izgradnje pristupnih cesta ispred i iza tunela Hranjen.Projektanti treba da dostave troškove građenja brze ceste i eksproprijacije po lotovima kako slijedi:Lot 1: od M5 do tunela Hranjen,Lot 2: tunel Hranjen,Lot 3: od tunela Hranjen-do Pobjede,Lot 4: od Pobjede do Sopotnice. Nakon što projektanti dostave podatke za projekat bit će organizovan novi sastanak predstavnika Vlade FBiH, Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, Ministarstva finansija FBiH, JP Autocesta FBiH i BPK Goražde.