U Goraždu edukacija OSCE-a “Upravljanje projektnim ciklusom”

U organizaciji OSCE-a u  Gradskoj upravi Goražde danas je počela četverodnevna edukacija državnih službenika i namještenika o temi ”Upravljanje projektnim ciklusom”.

Pored uposlenika Gradske uprave Goražde  edukaciji  prisustvuju i predstavnici Općine Foča u F BiH, te opština Novo Goražde i Foča, a dobrodošlicu prisutnima je poželio gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.

Predstavnik Gradske uprave Goražde Berin Kulelija podsjetio je da je  krajem prošle godine u Goraždu  održana Konferencija jedinica lokalnih samouprava Gornje-drinske regije i jedinica lokalne samouprave koje gravitiraju ovoj regiji kada je potpisana I  zajednička izjave o saradnji. Po njegovim riječima OSCE je prepoznao  želju lokalnih jedinica za saradnju te ponudio pomoć u njihovim aktivnostima, kao i pripremi i organizaciji edukacije za uposlenike o upravljanju projektnim ciklusima.

“ Konferencija je rezultirala određenim zaključcima o tim dodirnim tačkama gdje mogu općine da sarađuju. Jedan od zaključaka bio je da se provedu edukacije po općinama o upravljanju projektnim ciklusima kako bi općine mogle još uspješnije da apliciraju na projekte, kako pojedinačno tako I zajedno” – pojasnio je Kulelija.

Ocjenio je da je svaka od jedinica lokalne samouprave imala određene uspjehe  u apliciranju projekata.

“  Grad Goražde imao je relativno dobre uspjehe što se tiče apliciranja projekata. U svakom slučaju ova edukacija doprinijet će razvoju vještina državnih službenika i namještenika, i za očekivati je da će prolaziti uspješnije sa aplikacijama prema projektima kako kod međunarodnih organizacija tako i kod  vladinih organizacija. Već je u toku priprema na jednom zajedničkom projektu gdje će općine zajednički nastupiti i aplicirati sa projektom prekogranične saradnje. Ovo je prva faza, moguće je da će se desiti i druga faza kojom će biti obuhvaćene i druge općine koje će biti uključene u edukaciju” – naveo je on.