Za podršku neprofitnim organizacijama iz budžeta BPK Goražde 100.000 KM

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde i u ovoj godini nastavlja pružati podršku neprofitnim organizacijama. Pored  sredstava koja se u ove svrhe dodjeljuju posredstvom resornih ministarstava, sa koda Vlade bit će izdvojeno dodatnih 100.000 KM.

Premijerka BPK Aida Obuća ističe da je javni poziv za dodjelu sredstava već  raspisan i trajat će do decembra tekuće godine , po njenim riječima,  bit će podržani projekti koji doprinose razvoju i afirmaciji BPK Goražde.

„Da bi predložene projektne aktivnosti bile finansirane ili sufinansirane moraju zadovoljavati određene kriterije utvrđene u programu, a oni između ostalog podrazumijevaju da se radi o projektu čija implementacija će doprinijeti razvoju i afirmaciji BPK  Goražde, prvenstveno kroz promociju civilnog društva, a koji u konačnici imaju elemente socijalne, zdravstvene i ekološke zaštite. Također, podržani će biti i projekti organizacija ili udruženja  čiji cilj je unaprjeđenje kulturne, vjerske i sportske saradnje sa istim ili sličnim organizacijama ili udruženjima u BiH i inostranstvu“- naglasila je Obuća.

Javni poziv ostaje otvoren do 20. decembra 2022.godine, s tim da će Komisija imenovana od strane Vlade BPK  Goražde, jednom mjesečno, vršiti odabir korisnika,  sve do utroška sredstava.