Grad Goražde I organizacija World Vision obezbjedili poljoprivrednu mehanizaciju za 22 korisnika

U Goraždu je danas upriličena dodjela poljoprivredne mehanizacije za 22 korisnika koja su odabrana putem javnog poziva.

Mehanizaciju u vidu motokopačica ukupne vrijednosti od 22.000 KM obezbjedili su Grad Goražde i organizacija World Vision uz učešće korisnika od 10 posto, dok je njihov odabir izvršen posredstvom Centra za socijalni rad Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

“ U saradnji sa Gradskom upravom I Centrom za socijalni rad danas smo organizirali dodjelu 22 motokopačice za korisnike koji su se prijavili na javni poziv. Svi korisnici su jako zadovoljni I cilj je da se porodicama sa djecom olakša bavljenje poljoprivredom, da mogu pripremiti vrt ili plastenik za proljetnu sjetvu. U narednom periodu vršit ćemo monitoring navedene donacije” – kazala je koordinatorica organizacije World Vision Edisa Ahmetspahić – Hendo.

Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović naglasio je da je riječ o još jednom u nizu projekata koje Grad Goražde realizuje u saradnji sa World Visionom

’’  Ono što smo smatrali da je od velike važnosti jeste da ljudima koji su ostali na selima pomognemo u onome što je njima najpotrebnije za rad. Danas su podjeljene ukupno 22 motokopačice,  obaveza korisnika bila je da učestvuje sa minimalnim sredstvima od 100 KM, a sve ostalo finansirao je Grad Goražde  sa World Visionom. Korisnicima projekta želim puno sreće i da u narednom periodu postignu što bolje rezultate u radu’’ – kazao je Imamović.

Direktorica Centra za socijalni rad BPK Goražde Mediha Jašarević – Hodžić ocijenila je da je riječ o značajnom projektu koji će doprinijeti osnaživanju odabranih porodica, na čemu će se, najavila je,   raditi i u narednom periodu

“Na evidenciji Centra za socijalni rad nalazi se određen broj radno sposobnih korisnika koji imaju uslove za obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Smatramo da je ovakva pomoć od velikog značaja i nadamo se da će se ovakvi projekti realizovati i u narednom periodu, a Centar izražava zainteresovanost da svojim dosadašnjim iskustvima, raspoloživim resursima i stručnim kompetencijama doprinese realizaciji istih” – kazala je Jašarević – Hodžić.