Počele pripreme za Marš mira: Očekuje se između 4.500 i 5.000 učesnika

U pripremama za ovogodišnji Marš mira Nezuk – Potočari, u okviru obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima “Sigurne zone” UN-a Srebrenica, predstavnici Podobora za Marš mira i Podobora za logističku podršku i realizaciju danas su s predstavnicima Oružanih snaga BiH, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Federalne uprave policije, Policijske uprave Zvornik, Federalne uprave civilne zaštite, Opštine Srebrenica, Opštine Sapna i Crvenog križa Tuzlanskog kantona obišli lokacije kampova u cilju izrade prostornog plana kampova za učesnike Marša mira.

Amir Kulaglić, predsjednik Pododbora Marš mira, izjavio je kako je riječ o aktivnostima koje Pododbor vrši u okviru priprema za Marš mira 2022 Nezuk – Potočari, kako bi na vrijeme izvršili sve neophodne pripreme za ovogodišnji Marš mira.

“Ovdje moram posebno da istaknem ulogu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje u okviru svojih kapaciteta pružaju svu neophodnu logističku podršku Maršu mira u smislu obezbjeđivanja šatora za smještaj učesnika, zajedno sa Federalnom upravom civilne zaštite i Crvenog polumjeseca Republike Turske, na četiri lokacije u Nezuku, Liplju, Mravinjcima i Potočarima. Oružane snage, pored toga, kroz svoj angažman u ljudstvu pružaju i medicinsko – helikoptersku podršku učesnicima Marša mira i na dan komemoracije i dženaze u Potočarima 11. jula. Crveni križ Tuzlanskog kantona  kroz angažovanje volontera pruža prvu pomoć učesnicima Marša mira, dok su domovi zdravlja Tuzlanskog kantona zaduženi sa medicinsku pomoć svim učesnicima marša. Dakle, radi se o velikoj organizaciji koja uključuje veliki broj ljudi i institucija, a sve s ciljem podsjećanja na ono što se desilo u julu 1995. godine i genocid koji je počinjen nad Bošnjacima u Srebrenici”, rekao je Kulaglić.

On je rekao da kompanija BH Telecom svojim resursima podržava, kako Marš mira tako i cjelokupnu organizaciju obilježavanja.

“Upravo zahvaljujući njima, imaćemo pokrivenu cjelokupnu dionicu Marša mira kako signalom BH Telecoma, tako i radio-vezu preko njihovih predajnika koju će pružati Crveni križ Brčko Distrikta”, rekao je Kulaglić.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u izgradnju infrastrukture će asfaltiranjem dionica trase Marša mira i uređenjem same trase ove godine izdvojiti oko 600.000 KM, što je nastavak kontinuirane podrške ovog ministarstva Maršu mira i organizaciji obilježavanja godišnjice genocida, zaključuje Kulaglić.

Zbog pandemije COVID-19, posljednje dvije godine bio je ograničen broj učesnika ovog događaja. Organizatori poručuju da se ovogodišnje pripreme vrše na bazi procjene 4.500 do 5.000 učesnika zbog ukidanja epidemioloških mjera i velike zainteresovanosti učesnika, kako iz Bosne i Hercegovine tako i čitavog svijeta.

FENA