Obuća: Objava tendera za tunel Hranjen još je jedna potvrda da projekt nije u pitanju

– Objava tendera za nastavak izgradnje tunela Hranjen još je jedna potvrda da ovaj projekat neće doći u pitanje – smatra premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, Aida Obuća.

Podsjećajući  da je JP Autoceste FBiH 20.maja objavilo  tender vrijedan 32.500.000 KM bez PDV-a, za izgradnju tunela Hranjen – Faza I – nastavak LOT 1  i početak radova LOT 2, ona je napomenula da je za iznos odobrenih sredstava planirano da se nastavi iskop i ugradnja primarne podgrade u glavnoj i servisnoj tunelskoj cijevi sa južne/izlazne strane kao i ugradnja dijela sekundarne tunelske obloge sa obje strane tunela Hranjen, što bi, prema procjenama, moglo biti dovoljno za izgradnju kilometra tunela.

”  Do 30. juna je rok za dostavljanje ponuda I na taj dan se I otvaraju prijave te se  nadamo se da će sve to proći bez nekih velikih problema jer je i naš interes da se što prije izabere firma koja će nastaviti raditi ove poslove. Čini mi se da je rok  12 mjeseci kako piše u tenderskoj dokumentaciji I vjerujemo se da će sve to uraditi prema planiranoj dinamici koju je utvrdilo JP Autoceste FBiH” – kazala je Obuća.

 Naglasila je  kako je ohrabrujuće da je uvijek bio interes da se ovaj strateški projekat za BPK Goražde,  nastavi

” Ono što je potrebno da se uradi jeste da se sa prethodnim izvođačem uradi kvalitetno onaj dio iskopa koji je završen, a radi se o nešto više od 2,2 km i sa jedne i sa druge strane. Prema dogovorima između izvođača radova i investitora, onaj dio posla koji se radi treba da se obavi kvalitetno i uglavnom su se bazirali na tim određenim popravkama na već iskopanoj dionici puta. Kada je riječ o ovom projektu uvijek su  pozitivne izjave dolazile kako iz Autocesta FBiH tako i Vlade FBiH i nikada nijedna infornmacija nije išla u pravcu da će doći u pitanje ovaj projekat. I  samim raspisivanjem tendera i obezbjeđiivanjem finansijskih sredstava koja apsolutno nisu u malom iznosu se i konkretno još jendom pokazuje podrška ovom projektu” – zaključila je Obuća.

Iz JP Autoceste FBiH, prilikom prošlosedmičnog raspisivanja tendera za izgradnju tunela Hranjen, poručili su    da je kvalitetno povezivanje Goražda sa Sarajevom i ostatkom zemlje, izgradnjom brze ceste na čijoj je dionici i tunel Hranjen te nastavk realizacije i ubrzanje ove investicije, jedan  od glavnih ciljeva nove uprave Autocesta FBiH.

Nakon što je za iskop nešto više od dva kilometra tunela potrošeno oko 70 miliona maraka planiranih za probijanje kompletnog tunela u dužini od 5,5 kilometara, iz Autocesta su ranije  pojasnili da je do problema  došlo zbog razlike između predviđenih i stvarnih geoloških uvjeta terena, što je dovelo i do razlike između ugovorene i realizirane dužine iskopa i izrade primarne podgrade.

Direktor JP Autoceste FBiH   Elmedin Voloder, potvrdio je da je u proteklom periodu izvođač radova sanirao dio propusta, te je situacija po pitanju kvaliteta izvedenih radova znatno bolja. Ovo preduzeče je u februaru ove godine potpisalo I aneks ugovora s izvođačem s ciljem dovršetka radova na do sada iskopanom dijelu tunela i bez dodatnih finansijskih sredstava. Novi  rok za otklanjanje nedostataka je 30. Juni,  kada ističe I rok za otvaranje prijava po tenderu koji je u toku. Procijenjena vrijednost radova na završetku kompletnog tunela sada premašuje iznos od 200 miliona KM.

rtvbpk