Obilježena 30. Godišnjica bitke na Zebinoj šumi

U Općini Foča u FBiH obilježena je 30. godišnjica bitke na Zebinoj šumi, strateški vrlo značajnoj na početku ali i tokom cijelog  rata za odbranu Goražda. Položeno je cvijeće na spomen-obilježje u neposrednoj blizini releja te odata počast poginulim herojima odbrane ovih prostora.

Cvijeće na spomen-obilježje   položile su delegacije Vlade BPK Goražde, Udruženja demobilisanih boraca općine Foča u FBiH te drugih udruženja koja baštine tradiciju odbrambeno-oslobodilačkog rata , Oružanih snaga BiH kao  i  predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti ove lokalne zajednice.

Odata je počast svim herojima poginulim u prvoj, ali i svim narednim bitkama na Zebinoj šumi koja je u prvim danima agresije, ali i tokom cijelog rata, bila od strateškog značaja i stub odbrane, kako agresorske snage ne bi probile obruč i ušle u grad, u kojem su utočište pronašle desetine hiljada izbjeglica. Sudionici tog vremena, podsjetili su na period kada su  borci Armije RBiH pod komandom rahmetli Zaima Imamovića na današnji dan prije 30 godina oslobodili ovaj prostor i  spriječili dalje napredovanje neprijateljskih snaga prema Goraždu. Živote je izgubilo devet boraca.

“ Ovdje smo se organizovali i poručili da ne damo Goražde, ovdje je bilo poprište i drugih bitaka na Zebinoj šumi i bilo je teško. Značaj ovog mjesta je bio višestruk,  da se spriječi nadiranje neprijatelja iz Srbije, Crne Gore i Hercegovine, odnosno bilećkog korpusa I na ovoj granici prema Stocu se  branilo Goražde, gdje smo pokazali da ne mogu dalje. Zebina šuma je za njih značila smrt i značila je najtežu liniju od koje su svi bježali i dva i po mjeseca nakon ove bitke, ovdje se nisu formirale linije i bile su slobodne .Rahmetli komandant Zaim Imamović je ovdje pokazao i strategiju i napor da se ide osloboditi Foča i da se Goražde rastereti velikog okruženja” – prsijetio se jedan od ratnih komandanata Sakib Pačo.

Ratni komandant Istočno-bosanske operativne grupe (IBOG) Ferid Buljubašić napomenuo je da je prostor Zebine šume, lokalitet od Stoca preko Nekopa, releja, Bogaca, do rijeke Osanice oduvijek bila linija na kojoj se oduvijek ratovalo, u prvom I drugom svjetskom ratu, pa I posljednjem

“ Ovo je bila linija gdje su se crtale i uspostavljale neke granice paraformacija i paradržava na ovim našim prostorima. Današnji datum prije 30 godina, kada sam ja još bio u Sarajevu, je izuzetno  značajan za odbranu Goražda i BiH, jer to je prva ofanzivna akcija u kojoj su naneseni značajni gubici neprijatelju i gdje je pokazano da će se pružati otpor i da će se braniti ovaj prostor koji je  bio poprište dejstava za cjelokupan period rata kako 1992, prilikom našeg pokušaja deblokade Ustikolin e i spajanja sa jedinicama na Grepku i Igmanu, tako i za vrijem eofanziva 1993.  a posebno 1994 godine kada je bila sigurno najjača i najžešća ofanziva  ”Zvijezda” na goraždanske prostore” – kazao je Buljubašić.

Na važnost obilježavanja ovog ali i drugih bitnih datuma iz novije historije ukazali su i jedan od sudionika bitke na Zebinoj šumi Nedžib Bašić, načelnik Općine Foča u FBiH Mujo Sofradžija, gradonačelnik Goražda Ernest Imamović i ministar za boračka pitanja Edin Aganović, naglasivši potrebu prenošenja istine mladim generacijama.

U bitkama za Zebinu šumu u maju 1992. godine, a nakon toga i u decembru u operaciji pod nazivom „Koverat“, živote su dala 103 borca, a ovo mjesto postalo je sinonim odbrane Goražda.Pred duše poginulih  danas je proučen Jasin i dova, a program obilježavanja upotpunile su učenice OŠ Ustikolina.

rtvbpk