Sastanak o unaprjeđenju lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH i stvaranja boljih uslova za život manjinskih grupa

Predstavnici JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde prisustvovali su sastanku koji je održan juče održan u prostorijama Gradske uprave Goražde. Sastanak je održan u organizaciji Romskog informativnog centra „Kali Sara“, uz saradnju sa Koordinacionim timom za borbu protiv trgovine ljudima Vlade BPK Goražde, a učešće su uzeli predstavnici institucija BPK i Grada Goražda o temi trgovine ljudima, s posebnim naglaskom na problem prisilnog rada, prosjačenja i drugih vidova trgovine ljudima u romskoj zajednici.

Na sastanku su predstavnici Centra za socijalni rad prisutne upoznali sa situacijom u kojoj se nalaze porodice nacionalne manjine koje žive na području našeg kantona, kao i aktivnostima koje su u dosadašnjem periodu realizovane s ciljem stvaranja boljih uslova za njihov život. Razgovarano je o aktvinostima koje su realizovane iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, stanovanja, a poseban akcenat stavljen je na zapošljavanje radno- sposobnih članova porodice.

 

Na sastanku je doneseno niz zaključaka koji se odnose na unaprjeđenje lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH i stvaranja boljih uslova za život manjinskih grupa.

U nastavku sastanka, uposlenice Centra za socijalni rad, zajedno sa predstavnicima RIC Kali Sara i gradonačelnikom Grada Goražde posjetili su romsku zajednicu u naselju Podhranjen, gdje je razgovarano sa porodicama, njihovim problemima i aktivnostima koje su planirane realizovati u narednom periodu, s posebnim akcenton na poboljšanje stambenih uslova i zapošljavanje radno- sposobnih lica.

www.bpkg.gov.ba

 

FOTO: bpkg.gov.ba