Objekti neperspektivne vojne imovine u BPK bit će ponuđeni investitorima

 

Objekte neperspektivne vojne imovine, na lokalitetu kasarne Šišeta I i Goražde I, Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde planira staviti u funkciju privrednog razvoja.

Kantonalni ministar privrede Haris Salković podsjeća  da je  Vlada Federacije BiH svojom odlukom na neodređeno vrijeme BPK Goražde  ustupila na korištenje ove objekte neperspektivne vojne imovine  čime se, kako je kazao,  otvara mogućnost za nova privredna ulaganja.

Radi se o zemljištu ukupne površine 30.000 metara kvadratnih od čega su na 5.000 metara kvadratnih već  urađeni objekti.

Komisija imenovana od strane Ministarstva za privredu izvršila je pregled i utvrdila stanje svih objekata nekadašnje imovine u centru grada, a u narednom periodu bit će  ponuđeni privrednicima za nova investicije.

„Utvrđeno je da su objekti zapušteni i u prethodnom periodu služili su za sve što je bilo odbačeno i rashodovano, a sada će se  očistiti i nakon toga će biti raspisan javni poziv svim zainteresiranim pravnim licima. Na ovom lokalitetu već je smještena firma za preradu plastike i azil za pse, međutim ima još prostora za nova ulaganja “ – pojasnio je Salković.

Fokus ministarstva za privredu BPK Goražde je na kasarni Goražde I gdje je bilo smješetno petnaest objekata, od kojih je pet montažnih već rasformirano.

„Ostalo je još deset objekata kvadrature od nekih 400 do 500 metara kvadratnih, pa čak i 1.000, koje već koriste institucije kantona za skladište, ali nismo sigurni da se to koristi u prave svrhe, pa je komisija zadužena po zaključku Vlade BPK Goražde u obavezi da preispita sve pravne osnove po kojim se koristi ta imovina. Siguran sam da će to ići u tom pravcu da se objekti oslobode i vrate svrsi. Nakon toga, mi ćemo ići u zaštitu od daljeg propadanja, a potom i raspisati javni poziv na koji će se moći prijaviti zainteresovani privredni subjekti koji žele ulagati i omogućiti nova zapošljavanja  ” istakao je ministar privrede BPK.

Naglasio je da će ovo ministarstvo  najkasnije za tri mjeseca objaviti javni poziv za privredne subjekte koji žele ulagati na ove dvije lokacije.