Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Bosanskopodrinjskog kantona ovih dana provode pojačanu kontrolu saobraćaja na području BPK-a

Komandir Policijske stanice za kontrolu i regulisanje saobraćaja Ermin Mandžo pojašnjava da je cilj akcije preventivno djelovati na odgovornost svih učesnika u saobraćaju te doprinijeti smanjenju prekršaja i sprečavanju krivičnih djela.

„ Na osnovu izvršene analize sigurnosti saobraćaja na području BPK, svakodnevnog zapažanja policijskih službenika na terenu kao i evidentiranog broja saobraćajnih nezgoda,primjetno je da se vozači ne pridržaju propisa iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini“ – istakao je Mandžo.

Dodao je da se pojačana kontrola saobraćaja vrši u periodu od 25.maja do 8.juna

„ Akcenat je stavljen  na korištenje sigurnosnog pojasa, kontrolu motociklista i mopeda, korištenje mobilnog telefona tokom vožnje, kao i drugih prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te sprečavanju i otkrivanju kriminaliteta sa akcentom na pregled lica i unutrašnjosti vozila, kao i legitimisanje nepoznatih i sumnjivih lica“ – kazao je komandir PS za kontrolu i regulisanje saobraćaja MUP-a BPK Goražde.