Razgovarano o aktivnostima Tijela za borbu protiv korupcije BPK Goražde

U prostorijama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održan sastanak ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataše Danojlić i direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH Hasima Šabotića. Sastanku je prisustvovao i sekretar Vlade BPK Emir Sijerčić.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima Tijela za borbu protiv korupcije BPK Goražde, te narednim koracima koji se trebaju poduzeti radi osnaživanja antikorupcije u Bosni i Hercegovini, a na osnovu dokumenta „Instrukcija o definiranju standarda za uspostavljanje profesionalnih tijela za sprječavanje korupcije na svim razinama vlasti u BiH“,  koji je sačinjen na osnovu Mišljenja i preporuka Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

Također, jedna od tema sastanka je bila i izrada nacrta Zakona o borbi protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde koji je u fazi završavanja. Istaknuto je da je će se saradnja sa Agencijom nastaviti i dalje, te da je antikorupcija jedan od uslova koje Bosna i Hercegovina mora da ispuni u svom pristupu EU.

bpk.gov.ba