Za odbranu BiH život dalo 48 pripadnika 2. bataljona 31. drinske udarne brigade

Tokom manifestacije „Odbrana Mišjaka“ odata je počast poginulim i preminulim herojima iz ove jedinice, koja je početkom agresije na BiH zauzela dominantnu kotu na lijevoj obali Drine i odbila sve napade

Prvi put nakon tri decenije stanovnici goraždanskih naselja Laleta, Budići i Vinarići, bivši pripadnici 2. bataljona 31. drinske udarne brigade, okupili su se na brdu Mišjak, čija je odbrana u maju 1992. godine bila ključna za odbranu cijelog grada.

Počast herojima

Tokom manifestacije „Odbrana Mišjaka“ odata je počast poginulim i preminulim herojima iz ove jedinice, koja je početkom agresije na BiH zauzela dominantnu kotu na lijevoj obali Drine i odbila sve napade.

Prema riječima ratnog komandanta 2. bataljona 31. DUB Abida Kamenice, početak agresije stanovnici Goražda dočekali su nenaoružani, vojnički neorganizirani, pa su i stanovnici Laleta, Budića i Vinarića imali samo stražarska mjesta oko naselja u kojima su živjeli. Početak napada na grad, koji se 4. maja 1992. godine i desio, i to iz svih pravaca, dočekali su organizirani u manje grupe, a sve one imale su isti cilj – odbraniti Mišjak.

– Mi u naseljima ne možemo graditi rovove, a iznad glave nam Mišjak. Trebalo je sve te grupe ujediniti u jednu vojnu formaciju, kojoj na početku nismo imali ni ime, a tek je kasnije nazvana 2. bataljon. Vidjeli smo da se zlo Goraždu primiče, a velikom mobilizacijom smo željeli da taj teret rasporedimo između sebe – kazao ja Kamenica.

Grad je gorio

Početak napada na Goražde označili su artiljerijski, a zatim i pješadijski napadi, što je bio signal braniocima Mišjaka da zauzmu ovo brdo.

– Jednom izuzetnom brzinom izašli smo prema Budićima, a onda iz dva pravca ušli u šumu iznad kuća Kuloglija. U tom vrtu sam vidio okopane i procvale ruže koje su granate izbacile iz zemlje. Mišjak je zauzet, a tog dana i te noći gledamo kako grad gori. Od tada ovo brdo nikad nije napušteno, samo je ojačavano. Ukopali smo se grebenom brda koje je stalno napadano iz svih oružja – istakao je Kamenica.

Heroji iz ovog dijela Goražda tako su najprije dobili prve bitke, a potom naziv jedinice kojoj su pripadali, a Kamenicu je prvo narod, a naknadno i Štab teritorijalne odbrane zvanično imenovao za komandanta. Nakon oslobođenja Goražda, u akcijama „Krug“ i Drina avgusta i septembra 1992. godine, pripadnici 2. bataljona 31. DUB učestvovali su u borbama i na drugim ratištima. Tokom agresije na BiH poginulo je 48 pripadnika ove jedinice, od kojih je 11 život dalo braneći upravo brdo Mišjak iznad centra Goražda.

avaz

FOTO: Avaz