Udruženje za kreativni razvoj „ Djeca Evrope“ u Goraždu osnovalo Dječiji parlament

Na inicijativu udruženja za kreativni razvoj „Djeca Evrope“, u Goraždu je osnovan Dječiji parlament, s ciljem promocije i zaštite prava djece, što je i jedan od osnovnih ciljeva ovog udruženja.

Predsjednik udruženja Slavko Klisura pojašnjava da je dječiji parlament formiran na  temeljima Konvencije o pravima djeteta koju je 1989.godine usvojila Generalna skupština UN-a, a u najboljoj namjeri i želji da aktivno djeluje  na promociji i zaštiti prava djece Goražda, ali i osigura  njihovo  aktivno učešća djece u ostvarivanju dječijih prava.

„Za početak dječiji parlament čine djevojčice i dječaci, đaci iz tri goraždanske osnovne škole koji će zajedno raditi na promociji i zaštiti prava djece, a dječiji parlament bit će njihov prostor i mjesto u kome će dječaci i djevojčice govoriti o njihovim potrebama, željama, snovima, razgovarati međusobno i međusobno se pomagati.  Razgovarat će i sa predstavnicima javnih ustanova i vlasti o potrebi rješavanja problema koje su na osnivačkoj sjednici parlamenta dječaci i djevojčice jasno izrekli a kao jedan od  problema koji su najčešće pominjali je nedostatak autobunih linija iz prigradskih mjesta prema Goraždu.“ – pojašnjava Klisura.

Naglašava da će Dječiji parlament  omogućiti učenicima goraždanskih osnovnih škola da otvoreno razgovaraju o njihovim potrebama, željama i namjerama, da diskutuju o tome sa roditeljima, ali i institucijama gradskih i kantonalnih vlasti

„ Mi smo u udruženju sretni što se i na ovaj način otvara jedan novi prostor za kreativno djelovanje djece našeg grada i djeci omogućava da razvijaju njihovo kritičko mišljenje, formiraju stavove i slobodno govore o njima .  U procesu osnivanja Dječijeg parlamenta imali smo svestranu podršku osnovnih škola „ Husein ef. Đozo“, „ Mehmedalija Mak Dizdar“ i „ Fahrudin Fahro Baščelija“čiji učenici četvrtih, petih i šestih razreda čine parlament a očekujemo da im se pridruže i drugari iz Osnovne škole „ Hasan Turčalo Brzi“. Sada je u dječijem parlamentu Goražde, 56 đaka“ – precizirao je on.

Na osnivačkoj skupštini Dječijeg parlamenta Goražde njegovi članice i članovi usvojili su Deklaraciju parlamenta u kojoj se, između ostalog, navodi „ Djevojčice i dječaci, članice i članovi Dječijeg parlamenta će  kroz djelovanje parlamenta javno iznositi probleme za koje oni smatraju da su važni za njihovo odrastanje, učenje  i vaspitanje, kreativno izražavanje, bavljenje kulturom i sportom i ukupni život u Goraždu“.  Izabrani su i članovi predsjedništva Dječijeg parlamenta za čijeg predsjeDnika je izabran Ajdin Valjevčić.

„Članice i članovi Dječijeg parlamenta pokretaće ideje i inicijative koje će preko svojih predstavnika prenositi  u javnosti i vlastima u Goraždu. Slobodno će moći reći svoja mišljenja, uz poštivanje onog drugih članica i članova,  kao i svih drugih osoba sa kojima budu razgovarali.  U okviru djelovanja Dječijeg parlamenta održavaće se edukativne radionice, dijaloška takmičenja, diskusije sa predstavnicima obrazovanih i drugih javnih ustanova, kreativne radionice kojima će se poticati i promovisati dječije stvaralaštvo i stvaralaštvo za djecu. U djelovanju Dječijeg parlamenta goraždansko Udruženje za kreativni razvoj „ Djeca Evrope“ imaće organizacionu i edukativnu podršku velike organizacije, Centra za obrazovne inicijative „ Step by step“ a pomoć su u osnivanju parlamenta pružili i prijatelji iz firme „ Face art“ – pojasnio je predsjednik Udruženja za kreativni razvoj „Djeca Evrope“ Goražde.