Pozivaju medije, sve konstitutivne narode i građane ove države da im se pridruže kako bi zajedničkim snagama iskazali nezadovoljstvo zbog urušavanja državnih institucija.

Navode da su razlozi zbog kojih organiziraju proteste:

1. Nepotpisivanje kolektivnog ugovora. Bosna i Hercegovina je jedina država u Evropi koja nema potpisan kolektivni ugovor sa zaposlenim u državnim institucijama,

2. Neusvajanje budžeta za 2021. i 2022. godinu. Usvajanjem privremenog finansiranja za I kvartal 2022. osnovica za obračun plate je ostala 475,69. Tako da radnica koja čisti kabinet ministra ima osnovnu platu 475,69 KM a ministar 10 njenih osnovinih plata 4,750 KM,

3. Neravnopravan položaj zaposlenih u državnim institucijama u odnosu na niže nivoe vlasti. (Zaposleni u državnim institucijama imaju manje plata za 25-30 posto u odnosu na državne službenike zaposlene na nižim nivoima vlasti),

4. Realizacija dugogodišnjeg projekta urušavanja državnih institucija – obraćali smo se ambasadama zapadnih zemalja, Visokom predstavniku u BiH i zvaničnicima EU,

5. Dugogodišnja politika vladajućih stranaka, dovela je do uskraćivanja osnovnih prava na život. Imamo pravo na rad ali nismo u mogućnosti da zbog mizernih plata prehranimo svoje porodice,

6. Stalno omalovažavanje i vrijeđanje konstitutivnih naroda zaposlenih u državnim institucijama od fukcionera vladajućih stranaka (DF, SNSD, SDA, HDZ BiH) koji tvrde da dobro živimo, samo toga nismo svjesni,

7. Enormno visoka primanja zastupnika u Parlamentarnoj skupštini 6.000 – 9.000 KM – mjesečno. Neshvatljivo s obzirom na to da na primjer ne održavaju niti jedan sastanak u tri mjeseca.