Počela realizacija programa stručnog osposobljavanja kojim se mladima sa završenom visokom stručnom spremom

Na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, nakon dvije godine pauze zbog pandemije, počela je realizacija programa stručnog osposobljavanja kojim se mladima sa završenom visokom stručnom spremom koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih,  pruža mogućnost da steknu prvo radno iskustvo.

Alisa Pojata jedna je od 38 mladih ljudi sa visokom stručnom spremom koja je danas potpisala ugovor sa poslodavcem o obavljanju pripravničkog staža nakon okončanog studija. Svjesna je da je to jedan od preduslova do konačnog zaposlenja te se nada da će nakon godinu dana postati konkurentnija na tržištu rada.

„ Završila sam socijalni rad i bila sam na evidenciji nezaposlenih dvije godine nakon stivcanja diplome. Trenutno sam potpisala ugovor sa ministarstvom unutrašnjih poslova BPK i nadam se da ću steći radno iskustvo  i opravdati očekivanja poslodavca te steći pravo na polaganje stručnog ispita“ – kazala je  Pojata.

Za program stručnog osposobljavanja predviđena su sredstva u iznosu od  228.000 KM, od čega je 100.000 maraka izdvojila Vlada BPK, Služba za zapošljavanje 80.000 maraka dok Federalni Zavod za zapošljavanje učestvuje sa 48.000 KM. Mladi će imati naknadu za topli obrok kao i prijevoz te osiguranje od povrede na radu.

U kantonalnoj Službi pojašnjavaju da je za učešće u programu anketirano  svih 115 mladih osoba sa završenim fakultetom koji su u to vrijeme bili na evideneciji, od čega je 53 izrazilo želju da bude dio programa. Međutim, na javni poziv se prijavilo tek njih 38, čime su u službi djelimično i razočarani.

„Negdje sam ja bila i skeptična kada je u pitanju njihov odziv, jer smo prilikom anketiranja imali razne odgovore gdje mladi ljudi kažu da ne žele da rade za tako mali iznos novca, a ustvari ne shvataju da im je to jako bitna stavka nakon diplomiranja jer poznato je da ni na jednom javnom oglasu ili konkursu  ne mogu učestvovati ako nemaju minimalno godinu radnog staža, tako da moraju biti svjensi da im je ovo jako potrebno“ – kazala je direktorica Službe za zapošljavanje BPK Goražde, Aida Bezdrob.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća čestitala je mladim ljudima na spremnosti da prihvate pruženu šansu da se osposobljavaju i nakon godinu dana postanu konkurentniji na tržištu rada.

„ Žao mi je što se ostali mladi ljudi koji su na evidenciji Službe za zapošljavanje nisu odlučili na ovaj korak i nadam se da će ih ovo  danas podstaknuti kada vide svoje mlade kolege da su potpisali ugovore i da će od sutra početi da rade“ – kazala je Obuća

Javni poziv za program stručnog osposobljavanja i dalje je otvoren do utroška planiranih sredstava koja su prema procjenama dovoljna za finansiranje oko 70 visoko obrazovanih osoba koje na ova način nmmogu steći svoje prvo radno iskustvo. Mogu se prijaviti i zaintersovani poslodavci, a ostavljena je i prilika mladim osobama da mogu preuzeti vaučer sa kojim mogu i  sami tražiti poslodavca.