Pale u FBiH: Prilikom deminiranja na lokalitetu Brdarići pronađena značajna količina mina I NUS-a

Posredstvom lokalne  službe civilne zaštite I BH MAC-a u općini Pale u FBiH u toku su radovi na deominiranju minsko sumnjive  površine (MSP) Brdarići.

Radove na deminiranju  izvode  dva tima  kompanije MDDC, a ukupna površina iznosi 1.423.000 metara kvadratnih.

 Viši referent u službi  civilne zaštite I općinski koordinator za deminiranje Avdo Salispahić naglašava da je riječ o veoma zagađenom području što potvrđuje I značajna količina mina I NUS-a koja je do sada pronađena.

“ U petak smo u saradnji sa TUN timom Federalne Uprave civilne zaštite  izvršili uništavanje dosad pronađenih mina I NUS-a, a riječ je o 25 protiv pješadijskkih mina, dva MRUD-a, jedan PMR 2, tri ručne bombe I jedna minobacačka granata  60 mm. Ovo je sigurno jedan od  najznačajnijih  projekata u ovoj općini gdje smo  prije dvije godine smo radili deminiranje  MSP Prača , lijevom stranom rijeke, ali ova strana je zagađenija obzirom da su Lokve I Brdarići bili strateška mjesta” – pojasnio je Salispahić.

Dodao je da će radovi na deminiranju ovog loklaiteta trajati dva I po do tri mjeseca, vrijednost projekta je oko 300.000 KM a sredstva su obezbjeđena iz donatorskh sredstava.

“ U narednom perodu u saradnji sa BH MAC-om radit ćemo  na pripremi za završetak ovog projekta što nam je prioritet jer stanovnici se kreću tim sumnjivim lokalitetima što je veoma rizično a to potvrđuje I podatak da su oni koji beru gljive  pronašli jednu poteznu minu” – kazao je on.