Ponovo lažna dojava o postavljenoj bombi u zgradi Vlade BPK Goražde

–  Lažna dojava o postavljenoj bombi  danas je ponovo upućena na adresu  Vlade Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde.

Ministar unutrašnjih poslova BPK Armin Mandžo potvrdio je da je u ovoga puta upozoravajuća poruka  stigla putem e-maila u kojem je stajalo “Zgrada je minirana. Napustite  objekat”.

Nakon što je objekat ispražnjen, KDZ pregledom koji je okončan oko 15 sati ustanovljeno je da je dojava bila lažna.

Inače, ovo je treća lažna dojava o postavljenim eksplozivnim napravama  u institucijama BPK Goraždeu posljednjih sedam dana. i ova kao i prethodne prijavljene su Federalnoj Upravi policije.