NO Ginexa stavio van slage odluku o smjeni uprave, na potezu Vlada FBIH

Nadzorni odbor goraždanske kompanije namjenske industrije UNIS Ginex stavio je van snage odluku o razrješenju članova uprave ovog privrednog društva, na čelu sa direktoricom Muneverom Fočo donesenu 29.aprila, čime je potvrđen nastavak mandata aktuelne uprave ove kompanije.

Kako saznajemo,  odluka će biti proslijeđena federalnom ministarstvu, energetike,  industrije i rudarstva odnosno Vladi FBiH kao većinskom vlasniku, koja je I na sjednici održanoj 12. maja, zadužila resorno ministarstvo da preispita odluke donesene na sjednici  Vlade,  koje se odnose na smjene I imenovanja uprave ove kompanije.

 Nadzorni odbor Ginexa  odluku o razrješenju  uprave ovog društva donio je 29.aprila  kada je saglasnost na nju dala I Vlada FBiH, donoseći isti dan na  sjednici I odluku o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave ovog privrednog društva.

Nakon cjelodnevnih protesta I obustave rada uposlenih u ovoj kompaniji, Nadzorni odbor  isti dan je  odgodio postupanje prema odlukama Vlade FBiH. Međutim, nezadovoljstvo više od 700 radnika ove kompanije ali I javnosti kulminiralo je prvomajskim protestima sa kojih su jasno poručili da neće prihvatiti smjenu aktuelne uprave ni urušavanje ove uspješne kompanije.

 Niz sastanaka  većinskih vlasnika i manjih dioničara, članova uprave kao I sindikata Ginexa,  rezultirali su postizanjem kompromisa uz tvrdnje iz Vlade FBiH da ne postoji plan preseljenja proizvodnje Ginexa iz Goražda, o čemu se takođe špekulisalo, te  obećanja resornog ministra Nermina Džindića da će akumulirana dobit ove kompanije biti investirana isključivo u nove tehnologije I nove linije proizvodnje u Goraždu.

U međuvremenu, Vlada FBiH je  na sjednici održanoj 12.maja razmatrajući situaciju u Ginexu,  zadužila resorno federalno ministarstvo da preispita odluke donesene na sjednici od 29.aprila koje se odnose na smjene  odnosno  imenovanja uprave ove kompanije i da Vladi Federacije predloži svrsishodniji i transparentniji način upravljanja u ovom privrednom društvu.

 Nakon posljednje Odluke Nadzornog odbora Ginex-a o stavljanju  van snage odluke o smjeni aktuelne uprave te i pismenog očitovanja o svim dešavanjima u ovoj kompaniji,  sada je na potezu ponovo Vlada FBiH koja bi se trebala očitovati o vlastitim odlukama.