BPK – Za sufinansiranje projekata boračkih udruženja 103.600 KM

Ministar za boračka pitanja Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Edin Aganović danas je sa predstavnicima udruženja koja okupljaju boračku populaciju potpisao ugovore o korištenju sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i zahtjeva udruženja boračkih populacija u 2022.godini.

S ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama, u skladu sa odlukom Vlade BPK, ovo ministarstvo podržalo je projektne aktivnosti deset udruženja koja okupljaju boračku populaciju s prostora BPK-a, za koje je izdvojeno 103.665 KM.

„Radi se o značajnim projektima za boračku populaciju, od kojih bih izdvojio projekat Saveza RVI BPK-a, koji će i dalje implementirati projekat kombi prijevoza boračke populacije do Sarajeva i nazad te do banjsko-klimatskih liječilišta, kao i projekat Organizacije porodica šehida i poginulih boraca koji će implementirati projekat uređenja šehidskih mezarja i spomen obilježja na području kantona. Također, podržali smo i projekat Fondacije „Istina za Goražde“ koja će implementirati projekat izrade ratne monografije za period 1992.-1995.godina“ – naglasio je ministar za boračka pitanja BPK-a Edin Aganović.

Riječi zahvalnosti na  podržanom projektu izrade ratne monografije, za čiju implementaciju postoji  potpisan i tripartitni ugovor, uputio je predsjednik Fondacije „Istina za Goražde“ Kasim Brdar.

fena