Misija OSCE-a u BiH predstavila rezultate istraživanja o medijskom sektoru u Bosni i Hercegovini

Procjena potreba medijskog sektora u Bosni i Hercegovini koju je sprovela agencija Prizma Istraživanja, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ambasade Švedske u Sarajevu, predstavljena je danas u BIRN-ovim prostorijama u Sarajevu.

Procjena je urađena u cilju boljeg razumijevanja potreba medija u Bosni i Hercegovini, kroz uvid u potrošačke navike konzumenata medijskih sadržaja, percepciju i potrebe javnosti, ali i u cilju davanja preporuka za jačanje i razvoj nezavisnih medija u BiH.

Procjena je zasnovana na istraživanju javnog mnijenja koje je obuhvatilo 1000 osoba, a koje je izvršeno u februaru 2022. godine, intervjuima sa predstavnicima medija, te diskusijama sa fokus grupama konzumenata medijskih sadržaja.

„Veoma je važno razumjeti razloge koji su doveli do pada rejtinga ove zemlje prema indeksu slobode medija Reportera bez granica, ali i znati šta se može uraditi u cilju promjene ovog zabrinjavajućeg trenda“, izjavila je Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. „Postojanje snažnih, nezavisnih medija koji se pridržavaju najviših profesionalnih i etičkih standarda u interesu je javnosti.“

Dino Đipa, iz agencije Prizma Istraživanja rekao je da su građani uglavnom nezadovoljni stanjem medija u BiH. Opšti utisak je da medijskim prostorom dominiraju pristrasnost, neobjektivno i neprofesionalno izvještavanje, lažne vijesti i govor mržnje.  „Građani su svjesni činjenice da mediji, generalno govoreći, trpe političke i ekonomske pritiske, a to se uglavnom doživljava kao glavni razlog lošeg stanja u sferi medija u BiH. Iz tog razloga građani su izrazili  vrlo nizak stepen povjerenja u medije i njihovo izvještavanje“, istakao je Đipa.

Rješavanje problema nedostupnosti pouzdanih i sveobuhvatnih podataka o prirodi i razmjerama različitih potreba i problema sa kojima se suočavaju mediji u BiH veoma je važan preduslov za razumijevanje obima problema, te samim tim i za pronalazak efikasnog rješenja.

„Sloboda medija okosnica je svake demokratije. Iz ugla Švedske, drago nam je da će nam ovo istraživanje pomoći da steknemo bolju sliku o stanju slobode medija u ovoj zemlji i načinima za njeno jačanje“, izjavila je Eva Smedberg, direktorica razvojne saradnje pri Ambasadi Švedske u BiH.

Izvještaj o provedenom istraživanju o medijskom sektoru u Bosni i Hercegovini predstavljen je u Mostaru, 9. juna, te u Banja Luci, 13. juna 2022. godine, a dio je širih napora usmjerenih na rješavanje izazova u vezi sa slobodom medija i slobodom izražavanja u Bosni i Hercegovini.

 

OSCE