Centralna izborna komisija BiH: Počeo proces ovjere koalicija

foto: bhrt

Centralna izborna komisija (CIK) BiH počela je proces ovjere koalicija za učešće na predstojećim Opštim izborima 2022. godine zakazanim za 2. oktobar.

CIK je počeo ovaj proces razmatrajući izvještaj o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija. Od ukupno 38 koalicija, koliko je podnijelo prijavu za ovjeru, Komisija je na jučerašnjoj sjednici ovjerila 36, a dvije koalicije će biti obaviještene da u roku od dva dana od dana prijema obavijesti otklone nedostatke.

Rok za otklanjanje nedostataka ističe u ponedjeljak, 20. juna, u 16.00 sati, saopšteno je iz CIK-a.

Na istoj sjednici Komisija je primila k znanju informaciju o postupku prijema i obrade prijava za glasanje izvan BiH za period od 4. maja do 15. juna putem portala “e-izbori”.

Do sada je nalog otvorilo 21.471 lice, od čega je unos podataka završilo 11.807 lica i u toku je njihova obrada. Prijave birača za glasanje izvan BiH se podnose do 19. jula. Na osnovu izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2019. godinu i nalaza revizije, CIK je zbog kršenja odredbi Zakona o finansiranju političkih stranaka izrekao novčane kazne 51 političkoj stranci u ukupnom iznosu od 336.300 KM.

Prilikom određivanja visine novčane kazne, Komisija je cijenila finansijsko stanje političke stranke, olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.

bhrt.ba